Goed nieuws voor hartpatiënten

Nieuw medicijn op komst tegen hartfalen

Getty Images

Victor Umans is cardioloog in het ­Medisch Centrum Alkmaar en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hij vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de medische zorg bij hart- en vaatziekten.

Victor Umans: "Bij patiënten met hartfalen kan het hart niet genoeg bloed door het lichaam pompen. Afgelopen september verscheen een groot artikel in The New England Journal of Medicine waaruit bleek dat patiënten die een nieuw medicijn tegen hartfalen gebruikten, sacubitril (LCZ696), 16 procent minder kans hebben om vroegtijdig te overlijden. Ook daalde het ­risico op ziekenhuisopname met 21 procent.

Het nieuwe middel is getest bij 8443 patiënten en is vergeleken met het standaard­medicijn enalapril. Het komt vermoedelijk in 2016 in Nederland op de markt." Voordeel voor de patiënt: "Een hogere levensverwachting en minder ziekenhuis­opnames."

Betere regionale zorg na een hartinfarct

Victor Umans: "We gaan de zorg verbeteren voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Het doel is het risico te verkleinen op een nieuw hartinfarct en op ‘rest­klachten’ na een infarct. Regionaal gaan we de overgang verbeteren tussen thuis en ziekenhuis met het Post-infarct project (Pit). Daarnaast is er het Home to Hospital-programma, dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat de ambulancedienst thuis al begint met medicijnen toedienen en niet pas in het ziekenhuis.

In het Hospital to Home-programma spelen ook de verpleegkundig specialisten en assistenten een grote rol. Zij kunnen er in het poli-contact voor zorgen dat ­patiënten hun verschillende medicijnen goed innemen. Ook kunnen ze patiënten motiveren mee te doen aan hart­revalidatie en te kiezen voor een gezondere lifestyle. Dat doen mensen nu te weinig, terwijl het hen echt gezonder maakt. Ook willen we de kennis over hartinfarcten verbeteren bij ‘potentiële’ patiënten, zodat zij beter weten waar ze op moeten letten."

Voordeel voor de patiënt: "Door een soepeler overgang tussen thuis en ziekenhuis en andersom krijgen minder mensen opnieuw een hart­infarct en zijn er minder restklachten."

Nieuwe & veilige behandeling bij boezemfibrilleren

Victor Umans: "Zo’n 300.000 Nederlanders lijden aan boezem­fibrilleren: heel snelle hartkloppingen. Zij hebben daardoor een groter risico op een herseninfarct. Dit risico kun je verkleinen met antistollingsmiddelen (bloedverdunners) en daarom gebruiken bijna al deze patiënten vitamine-K-antagonisten.

Sinds enige tijd hebben we hiervoor ook de zogeheten NOAC’s. Die verkleinen de kans op een herseninfarct nóg meer dan de vitamine-K-antagonisten. Toch waren Nederlandse cardiologen terughoudend met het voorschrijven van NOAC’s, vooral omdat je er ernstige bloedingen door kunt krijgen; bijvoorbeeld bij een ongeluk of onverwachte operatie. Er was nog geen goed middel om zo’n bloeding te stoppen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat NOAC’s veiliger zijn dan we dachten.

Een ander voordeel is dat patiënten die NOAC’s gebruiken niet meer regelmatig naar de trombosedienst hoeven om bloed te laten prikken. We gaan de NOAC’s daarom vaker voorschrijven. Voor patiënten bij wie vitamine-K-antagonisten goed werken, is er geen reden om over te stappen." Voordeel voor de patiënt: "Er zijn nu betere antistollingsmiddelen."

Minder bètablokkers voor een operatie

Victor Umans: "Bijna alle hart­patiënten die een operatie moeten ondergaan aan bijvoorbeeld hun buik of heup – dus níet aan het hart zelf – kregen tot voor kort bètablokkers. Die zorgen ervoor dat de bloeddruk daalt; ze verlagen de hartslag en maken dat de hartspier minder krachtig samentrekt.

Inmiddels is echter gebleken dat lang niet iedereen die bètablokkers nodig heeft. Voortaan geven we alleen nog bètablokkers als er aanwijzingen zijn voor zuurstofgebrek van de hartspier, of als de patiënt een hoge bloeddruk heeft. Wie op doktersvoorschrift al bètablokkers gebruikt, moet daarmee voor een operatie zeker gewoon doorgaan." Voordeel voor de patiënt: "Minder onnodig gebruik van bètablokkers."

Effectiever dotteren

Victor Umans: "Tijdens een dotter­behandeling dotteren we niet meer uitsluitend de belangrijkste vernauwingen in een bloedvat. We gaan ook op zoek naar andere vernauwingen die tot zuurstofgebrek leiden. Die dotteren we dan meteen mee. Dotteren is tegenwoordig even doeltreffend en veilig als een hartoperatie, ook door het gebruik van moderne stents." Voordeel voor de patiënt: “Er zijn minder hartoperaties nodig doordat bepaalde ­vernauwingen effectiever ­gedotterd kunnen worden."
 

Auteur 
  • Elke van Riel
Bron 
  • Plus Magazine