zaterdag, 6 juni 2020

Jonge vrouwen sterven vaker na een hartinfarct

De afgelopen 25 jaar is de behandeling van een hartinfarct enorm verbeterd, waardoor de overlevingskans sterk is gestegen. Vrouwen jonger dan 65 jaar hebben echter nog steeds een hoge kans op sterfte na een hartinfarct dan jonge mannen. Dit stelt promovendus Amber Otten in een groot onderzoek bij meer dan 6.000 patiënten met een hartinfarct.

Vrouwen jonger dan 65 jaar hebben een meer dan tweemaal zo grote kans om te overlijden na een hartinfarct dan mannen jonger dan 65 jaar. De oorzaak hiervan is nog niet helemaal duidelijk. Wel blijkt uit het onderzoek dat jonge vrouwen vaker een vaatscheur hebben in plaats van een bloedpropje als oorzaak van een hartinfarct. Otten toont aan dat zo’n vaatscheur lastiger is te behandelen met een zogenaamde dotterprocedure. De doorstroming van het bloedvat wordt hierdoor soms zelfs slechter.

Hormonale factoren

Ook is in het proefschrift aangetoond dat vrouwen die op jongere leeftijd hun eerste menstruatie krijgen, een grotere kans hebben om op jongere leeftijd een hartinfarct te krijgen. Dit lijkt een nieuwe aanwijzing dat hormonale factoren bij vrouwen van belang zijn voor het krijgen van een hartinfarct.

Amber Otten promoveert op 4 februari 2016 aan de Radboud Universiteit.

Bron(nen):