'Positiviteit belangrijk bij hartziekte'

Getty Images

Mensen met een hartaandoening zijn gebaat bij een positieve instelling en emoties. Dit niet alleen hun gezondheid, maar ook hun gezonde gedrag ten goede.

Onderzoekers van de Pennsylvania State University bestudeerden gedurende vijf jaar meer dan 1000 patiënten met een coronaire hartziekte. Patiënten die een positieve psychologische staat rapporteerden, bewogen over het algemeen meer, sliepen beter, slikten hun hartmedicatie zorgvuldiger en rookten minder dan minder positieve patiënten.

Positief

"Het is bekend dat negatieve emoties en depressie een schadelijk effect hebben op de gezondheid, maar het is onduidelijk op welke manier positieve emoties de gezondheid beschermen", verteld onderzoeker Nancy L. Sin. "Uit ons onderzoek kwam naar voren dat positieve gevoelens samen gaan met gezonde gewoonten op de lange termijn. Dit is van groot belang voor het risico op hartproblemen en overlijden in de toekomst."

Onderzoek

De onderzoekers keken naar de positieve emoties van de patiënten aan het begin van de studie en vijf jaar daarna. De deelnemers moesten aangeven in hoeverre ze tien specifieke positieve emoties hadden ervaren. De emoties waren onder andere geïnteresseerd, trots, enthousiast en geïnspireerd. Ook het gezonde gedrag zoals bewegen, slapen, alcoholgebruik en therapietrouw werden op deze momenten gemeten.

Positieve emoties hingen samen met meer gezond gedrag. Alleen met alcoholgebruik vonden de onderzoekers geen verband. Patiënten die in de loop van de vijf jaar meer positieve emoties ervaarden dan aan het begin van de studie, vertoonden vaak ook verbeteringen in hun gedrag.

Verklaring

Het onderzoek toont geen oorzakelijk verband, maar de onderzoekers kunnen wel een aantal redenen bedenken voor de gevonden relatie. Mensen die zich positief voelen zijn vaak gemotiveerden en volhardender, waardoor ze gezond gedrag beter volhouden. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in hun eigen vaardigheden. Daarbij kunnen positieve emoties bijdragen aan het beter omgaan met stress en tegenslagen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychosomatic Medicine.

Bron 
  • Science Daily