zaterdag, 2 juli 2022

Rekenmodel voorspelt risico op hart- en vaatziekten

Het hart- en vaatcentrum van UMC Utrecht heeft een model ontwikkeld, die voor elke volwassene kan voorspellen wat de risico’s zijn op hart- en vaatziekten. Ook voorspelt dit model wat het effect is van risico verlagende medicatie en de individuele levensverwachting zonder hartinfarct of beroerte.

Internist en hoogleraar vasculaire geneeskunde Frank Visseren heeft samen met internist-in-opleiding Jannick Dorresteijn, het rekenmodel U-Prevent ontwikkeld. Dit is een website waarop artsen de risico's op hart- en vaatziekten kunnen berekenen. Dit doen zij naar aanleiding van leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventueel medicatiegebruik van de persoon. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van levenslang gebruik van hun medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert. 

Keuzes in samenspraak maken

Judith Tjin-A-Ton, kaderhuisarts hart- en vaatziekten: ‘U-Prevent is een handige tool die de zorgverlener helpt bij het duidelijk communiceren over het risico van de individuele patiënt. Aan de hand van de schatting kan de patiënt in samenspraak met zijn arts of verpleegkundige keuzes maken over zijn therapie of behandeldoelen. De website is begrijpelijk voor zorgverlener en patiënt, en kan de kwaliteit van de voorlichting echt verbeteren.’

Optimale medicatie

Naast dat het de voorlichting verbetert, kan hiermee ook de beste medicatie voor de patiënt worden berekend. 'Onderzoek toont aan dat risico verlagende medicijnen - zoals bloeddruk- en cholesterolverlagers en bloedverdunners - gemiddeld genomen zeer effectief zijn', legt Visser uit. 'De medicatie werkt echter niet voor iedereen hetzelfde. Met U-Prevent kunnen we nu voor iedere individuele patiënt berekenen wat de optimale medicatie is. Dit is de toekomst van de gezondheidszorg.’ 

Bron(nen):