Thuistest op komst voor opsporing hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes

vrouw-weegschaal
Getty Images

Er komt een grootschalig onderzoek om vroegtijdig nierschade, hart- en vaatziekten en diabetes type 2 op te sporten met behulp van een thuistest. In eerste instantie worden 160.000 mensen uitgenodigd voor dit onderzoek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in Nederland tussen de 50 en 75 jaar zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van een van deze aandoeningen.

Het onderzoek start in vier regio's (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) op initiatief van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA), samen net de Hartstichting, de Nierstichting en het Diabetes Fonds. In ons land is er momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade in een vroeg stadium op te sporen. Terwijl je deze aandoeningen bijvoorbeeld op basis van eiwit in de urine eenvoudig zou kunnen opsporen.

"Bij zo’n 20 tot 50 procent van de mensen zijn er vroege aanwijzingen voor hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2. Hier merken zij niets van. Als deze ziekten in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, voorkomen we het ontstaan van ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen.", aldus Rebecca Abma-Schouten, hoofd Onderzoek en Zorginnovatie van de Hartstichting.

"Veel mensen met diabetes type 2 krijgen binnen 10 jaar na de diagnose ook andere chronische aandoeningen. De meest voorkomende zijn hart- en vaatziekten,” vult Rens Vandeberg van het Diabetesfonds aan.

Thuistest

In totaal zullen 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar wonende in één van de vier regio’s uitgenodigd worden om mee te doen met het onderzoek met een thuistest via het digitale Check@Home platform. Deze thuistest zal onder andere bestaan uit een urinetest op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes type 2 volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum, om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten. Indien nodig worden passende leefstijladviezen gegeven en, zo nodig, medicatie.

Ziektelast verlagen

In Nederland zijn er 1,5 miljoen mensen bekend met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen met chronische nierschade en 1 miljoen met diabetes type 2. De verwachting is dat het er alleen maar meer worden. Met de komst van de thuistest moet de ziektelast met deze ziekten de komende 10 jaar met 25 procent worden verlaagd.

Auteur 
Bron 
  • Nederlandse Hartstichting