donderdag, 19 mei 2022

'Vaker hartaanval na hevige woede'

Intense woede of angst vergroot het risico op een hartaanval. Daarvoor waarschuwen wetenschappers van de University of Sydney naar aanleiding van hun onderzoek.

Thomas Buckley en zijn team onderzochten meer dan 300 patiënten die een hartaanval doorgemaakt hadden. Ze vroegen hun om op een 7-puntsschaal aan te geven hoe kwaad zij waren geweest in de 48 uur voorafgaand aan de aanval. Op deze schaal was 1 kalm, 5 hevige woede en 7 razend.

Woede

Van de patiënten gaven er 7 (2,2) procent aan dat ze minstens niveau 5 bereikten in de 2 uur voor hun hartaanval, één deelnemer werd binnen 4 uur voor de aanval zo kwaad. Nog eens 2 patiënten haalden niveau 4 (zo kwaad dat je het aan je stem kunt horen) 2 uur voor de aanval en 3 mensen waren in de 4 uur voor de hartaanval dermate boos dat het te horen was aan hun stem.

De onderzoekers concludeerden dat het risico op een hartaanval in de twee uur na een woedeaanval 8,5 keer zo groot was als normaal. Daarnaast ontdekten ze dat in de twee uur na een moment met extreme angst de kans op een hartaanval 9,5 keer zo hoog was.

Geen bewijs

Deze studie bewijst niet dat woede of angst een hartaanval kan veroorzaken. Het is wel mogelijk dat deze emoties je risico vergroten. “Waarschijnlijk als resultaat van de verhoogde hartslag en bloeddruk, versmalling van de bloedvaten en toegenomen stolling van het bloed”, aldus Buckley.

De resultaten van het onderzoek verschenen in het European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.
 

Bron(nen):
  • WebMD