maandag, 17 februari 2020

Dementie verloopt sneller na hersentraining

CHICAGO - Activiteiten en spelletjes die de hersenen stimuleren kunnen in het begin wel bijdragen aan mentale fitheid, maar op een oudere leeftijd juist dementie versnellen. Dat zeggen onderzoekers van Rush University Medical Center in Chicago.

Mentale activiteiten zorgen ervoor dat mensen die dementie krijgen, minder lang dementie hebben. Ze krijgen het later, maar het verloopt sneller. Onder mentale activiteiten worden onder andere luisteren naar de radio, tv kijken, puzzelen en lezen gerekend.

Voor het onderzoek werden 12 jaar lang 1157 mensen van 65 jaar en ouder die aan het begin van de studie nog geen dementie hadden gevolgd. Er werden vragenlijsten afgenomen met betrekking tot de mentale activiteit. Dit werd vergeleken met het wel of niet optreden van dementie en het verloop hiervan.

De onderzoekers vragen zich af hoe het komt dat dementie sneller verloopt bij mensen die veel aan hersentraining doen. Mogelijk blijven de hersenen wel achteruit gaan tijdens de stimulerende hersentraining, maar merk je dit niet omdat de uitvoerende functies door de training redelijk goed blijven.

Wanneer dan uiteindelijk de diagnose dementie wordt gesteld, hebben deze mensen al meer fysieke veranderingen in de hersenen gerelateerd aan dementie dan mensen die wat minder hersentraining doen.

Bron(nen):