Migraine

Getty Images

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn. Vaak is de pijn aan de zijkanten van het hoofd het ergst.

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die door vaatproblemen wordt veroorzaakt. Meestal is de pijn het ergst aan de zijkanten van het hoofd, maar migraine kan zich ook aan één kant van het hoofd voordoen. De bloedvaten in het hoofd voorzien de schedel en de hersenen van bloed.

Migraine treedt op als deze bloedvaten opzwellen en zich verwijden, en zich snel daarna weer vernauwen. De pijnvezels in de bloedvatwanden worden geprikkeld en de zenuwen rondom de bloedvaten scheiden chemicaliën af, die pijnsignalen naar de hersenen sturen. De oorzaak van migraine is onbekend, maar onderzoekers vermoeden dat veranderingen in de bloedtoevoer en bepaalde biochemische veranderingen een rol spelen.

Migraine is een veel voorkomende chronische hoofdpijn. Een klassieke migraineaanval wordt voorafgegaan door een aura, dat is een reeks waarschuwingssignalen die wijzen op een ophanden zijnde migraineaanval. Bij gewone migraine doet zich geen aura voor. Migraine komt hoofdzakelijk bij vrouwen voor. Dat kan het gevolg zijn van hormonale veranderingen die samenhangen met de menstruatiecyclus.

Je moet een dokter raadplegen als de symptomen van migraine ernstig zijn, vaak voorkomen of vergezeld gaan van andere symptomen. Je kunt proberen het aantal migraineaanvallen te verminderen met preventieve medicijnen of door voedingsstoffen of andere factoren te vermijden die in het verleden migraineaanvallen hebben veroorzaakt.

Auteur