Coronamaatregelen isoleren ernstig slechthorenden

Getty Images

Ernstig slechthorenden ervaren door de huidige coronamaatregelen veel extra gehoorproblemen. Maatregelen als het dragen van een mondkapje en afstand houden, beperken hun communicatie sterk en leiden tot een isolement voor deze groep. Ook beeldbellen dat normaalhorenden veel voordeel oplevert, biedt slechthorenden geen soelaas.

Sinds de coronapandemie is er een aantal maatregelen van kracht. De belangrijkste zijn het houden van anderhalve meter afstand, dragen van een mondkapje en op veel plekken hangen plastic schermen. Nederland telt ca. 2,6 miljoen mensen met gehoorproblemen. Wat is het effect van deze maatregelen op hen?

Moeite met verstaan

Ruim een derde van de goedhorenden verstaat mensen met een mondkapje onvoldoende. Met een plastic scherm is dit 23 procent en op anderhalve meter afstand 11 procent. Bij slechthorenden liggen deze percentages hoger. Bijna 90 procent van de ernstig slechthorenden kan mensen met een mondkapje slecht tot heel slecht verstaan, terwijl 62 procent gehinderd wordt door een plastic scherm en 60 procent door de anderhalve meter. Van de matig slechthorenden zegt 59 procent door het mondkapje moeite met verstaan te hebben, 37 procent door het plastic scherm en de 1,5 meter hindert 31 procent. Onderzoeker Marieke van Wier: "Vóór de invoering van de coronamaatregelen waren deze communicatieproblemen meestal goed op te vangen met een hoortoestel en aanvullende communicatiestrategieën. Nu gaat dat niet meer en slechthorenden voelen zich nu echt gehandicapt. Ook voor de mensen die eerder zonder hoortoestel nog net voldoende konden horen, zijn de problemen nu groter geworden."

Hoortoesteldragers

45 procent van de mensen met een gehoorbeperking meldt dat hun slechthorendheid meer impact op hun leven heeft dan voor het begin van de pandemie. Ook blijkt het mondkapje niet goed samen te gaan met het dragen van een hoortoestel: 67 procent van hoortoesteldragers zegt dat het mondkapje hen daarbij hindert. Een deelnemer gaf aan zijn hoortoestel kwijt te zijn. Deze was samen met het mondkapje in de vuilnisbak beland.

Beeldbellen

Om onderling contact te houden is Nederland massaal gaan beeldbellen. Voor ernstig slechthorenden is dit geen ideale oplossing. Ze maken wel meer gebruik van beeldbellen om contact te houden met familie en vrienden dan normaalhorenden (71 procent tegen 60 procent van de normaalhorenden), maar ze kunnen hun gesprekspartner minder goed verstaan en vinden videobellen ook minder plezierig dan de normaalhorenden. Van Wier: "Er is ook positief nieuws te melden. Ondanks alles zijn de deelnemers aan de studie redelijk optimistisch over de toekomst. Op een schaal van 1-10 scoren ze gemiddeld een 6,7. Dit verschilt niet tussen normaalhorenden en slechthorenden."

Auteur 
Bron 
  • Amsterdam UMC