donderdag, 9 juli 2020

Oorsmeer geeft informatie over afkomst en aandoeningen

Aan oorsmeer is persoonlijke informatie af te lezen. Zoals waar je vandaan komt en of je bepaalde aandoeningen hebt.

De onderzoekers verzamelden oorsmeer van zestien mannen, acht blanken en acht afkomstig uit Oost-Azië. De oorsmeer werd een half uur verwarmd, zodat er vluchtige organische stoffen vrijkwamen met een bepaalde geur. De chemische samenstelling van deze stoffen werd vervolgens geanalyseerd door middel van gaschromatografie-massaspectrometrie.

Meer geurstoffen
In de verschillende oorsmeermonsters werden twaalf verschillende typen vluchtige organische stoffen gevonden. De hoeveelheid van deze stoffen verschilde afhankelijk van de etnische achtergrond van de proefpersoon: uit het oorsmeer van de blanke mannen kwam van elf van de stoffen een grotere hoeveelheid vrij. De onderzoekers geven aan dat ook twee aandoeningen die een bepaalde geur veroorzaken aan te tonen zijn in oorsmeer, nog voordat ze te zien zijn in het bloed of de urine. Het gaat daarbij om de erfelijke stofwisselingsziekte maple syrup urine disease en de genetische afwijking alkaptonurie.

Droger oorsmeer
Uit eerder onderzoek bleek al dat Oost-Aziaten een variant van het ABCC11-gen hebben, waardoor hun oorsmeer droger is en ze minder transpireren onder de oksels.
 

Bron(nen):