Relatie oorsuizen en slechthorendheid zelden herkend

Getty Images

Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland lijden aan oorsuizen (tinnitus). Veel van hen realiseren zich niet dat de kans groot is dat ze ook nog eens gehoorproblemen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Panelwizard in opdracht van een audicienketen.

Voor het onderzoek werden 1023 mensen van 55 jaar en ouder ondervraagd. Veel mensen met tinnitus blijken niet te weten dat ze ook last hebben van gehoorverlies. Terwijl ze wel alle signalen daarvan afgeven: in vergelijking met mensen zonder tinnitus vragen ze vaak wat zeg je, staat hun TV relatief hard en zijn conversaties in grote groepen lastig te volgen.

Latente gehoorproblemen

Opvallend is dat uit het onderzoek verder blijkt dat een kwart van de 55-plussers in Nederland, die niet op de hoogte is van het feit dat zij feitelijk slechthorend zijn, zegt last te hebben van langdurig oorsuizen. Voor de groep die niet aan gehoorverlies lijdt, is dat de helft, 12 procent.

"Dat is een significant verschil dat het latente gehoorprobleem bij 55-plussers blootlegt", zo stelt audicien Cindy Egging van Specsavers. "Het onderzoek bevestigt dat tinnitus vaak in combinatie met slechthorendheid optreedt. Mensen met oorsuizingen denken juist vaak dat ze niet slechthorend zijn vanwege de ongewenste geluiden die zij dagelijks ervaren. Het tegendeel blijkt relatief vaak voor te komen. We raden 55-plussers die last hebben van tinnitus dus sterk aan om hun gehoor zo snel mogelijk te laten testen om te zien of er ook sprake is van gehoorverlies."

Oorzaken oorsuizen

Van 6 tot 10 februari 2017 vindt de Week van het Oorsuizen plaats. Hierin vraagt de Stichting Hoormij extra aandacht voor tinnitus. Die speciale aandacht is niet overbodig, aldus Specsavers. Zo weet bijna 50 procent van de ondervraagde 55-plussers wel dat harde geluiden tinnitus kunnen veroorzaken, maar weet minder dan 5 procent dat alcohol of roken ook oorsuizingen tot gevolg kunnen hebben en is slechts 11 procent op de hoogte dat (bepaalde) medicatie tot tinnitus kan leiden.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet