dinsdag, 24 mei 2022

Psoriasispatiënten geraakt door ontregelde zorg tijdens corona

Veel mensen met psoriasis kregen tijdens de eerste coronagolf met verminderde of veranderde zorg te maken. De impact was het grootst voor patiënten met de ernstigste vormen van psoriasis. Dat blijkt uit online onderzoek onder 563 psoriasispatiënten.

Patiënten ervaarden gevolgen verschillend, afhankelijk van de medicatie. Voor patiënten met de ernstigste vormen van psoriasis waren de gevolgen het meest ingrijpend. Soms moest medicatie worden stopgezet. Deze groep patiënten gaf ook aan bezorgder te zijn en had meer dan patiënten die topische middelen (zalven, lotions etcetera) gebruiken te maken met veranderde afspraken met zorgverleners. Degenen die met tabletten worden behandeld, zitten ertussenin.

Belangrijkste resultaten

Van de 563 deelnemers (met name 40 jaar of ouder) heeft het overgrote deel (86 procent) langer dan 3 jaar psoriasis en wordt 30 procent behandeld door een huisarts en 53 procent door een dermatoloog. De mensen met een lokale behandeling zijn meestal bij de huisarts in behandeling, terwijl mensen met een biological (infuus en injectie) onder behandeling zijn bij de dermatoloog. Twee derde van alle ondervraagde patiënten heeft ook andere aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol.

Vanwege het coronavirus is de behandeling tijdens de eerste coronagolf aangepast of (tijdelijk) stopgezet bij 32 procent van de mensen met een systemische behandeling en bij 45 procent van de mensen die met een biological  behandeld worden. Dit tegenover 11 procent van de mensen die lokale middelen gebruiken.
40 procent van de ondervraagde personen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te bellen of beeldbellen met de behandelaar en dit wordt door een derde van de ondervraagde personen wel als goed alternatief gezien voor de toekomst. Bereikbaarheid van de arts en goede informatie via de patiëntenorganisatie zijn belangrijke peilers in informatievoorziening over psoriasis en corona.

Het online onderzoek heeft plaatsgevonden in september en oktober 2020 en en was een samenwerking van LEO Pharma, Psoriasispatiënten Nederland, dermatoloog Ronald Frank, huisarts Danique Passage en ziekenhuisapotheker Roel Fijn.