zondag, 14 augustus 2022

Longkankerscreening voorkomt sterfte

Een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan er elk jaar voor zorgen dat duizenden mensen niet aan de ziekte sterven. Die conclusie trekken Nederlandse en Belgische longartsen uit een jarenlang onderzoek.

Tijdens het Wereld Longkanker Congres in Toronto werden de resultaten van het NELSON-onderzoek gepresenteerd. Bij dit onderzoek werden de 16.000 deelnemers, rokers en ex-rokers, in twee groepen verdeeld. De helft liet zich in een periode van vijf jaar vier keer nakijken door middel van een CT- scan. De andere helft kreeg geen controle. Na tien jaar viel iets opmerkelijks op: het sterftecijfer door longkanker - onder mannen in de gescande groep - ligt 26 procent lager dan in de groep die geen scans kreeg.

Jaarlijkse screening

"Die 26 procent is nog een ondergrens", vertelt longarts Robin Cornelissen van het Erasmus MC. "Niet alle CT-scans zijn elk jaar gemaakt, maar inmiddels weten we dat we betere resultaten boeken als we elk jaar screenen. En daarnaast wordt het effect van jaarlijkse screening groter als het langer wordt uitgevoerd. Het is dus aannemelijk dat het effect hoger kan zijn dan die 26 procent."

Afronding

Het onderzoek is nog niet afgerond. De onderzoekers verwachten dat dit eind van het jaar zal zijn. Daarna worden de resultaten voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij beslissen of er iets gedaan wordt met de conclusies.

Bron(nen):