Eén op de vijf kinderen gaat nooit naar de tandarts

Minister wil schooltandarts terug

Getty Images

Eén op de vijf kinderen gaat nooit naar de tandarts, ook al is mondzorg tot 18 jaar gratis. Vooral kinderen in arme gezinnen slaan het tandartsbezoek over, waardoor ze in hun latere leven op kosten kunnen worden gejaagd. Daarnaast leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen, stelt minister Carola Schouten van Armoedebeleid. Ze wil daarom dat de schooltandarts weer terugkeert.

Afgelopen mei werd bekend dat één op de tien Nederlanders al twee jaar of zelfs langer niet naar de tandarts is geweest. Ze durven niet of zijn bang voor een hoge rekening. "Er zijn mensen die niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Die zijn niet bang voor de tandarts maar voor de rekening van de tandarts. Hun kinderen gaan vervolgens ook niet naar de tandarts", zegt de minister in een interview met het AD.

Schaamte voor slecht gebit

De minister zegt dat een slecht gebit niet alleen op je gezondheid kan slaan, maar ook tot minder zelfvertrouwen of zelfs tot schaamte kan leiden. Ze wijst erop dat vroeger haar hele klas naar de schooltandarts werd gestuurd, waardoor er geen risico op stigmatisering was. "Hoe je dat vormgeeft, of het met zo'n bus moet of dat de tandarts op school komt, daar kunnen we het over hebben. Maar als dat maakt dat kinderen later niet meer de angst of schaamte hebben voor een slecht gebit, dan is dat het waard."

 

Auteur