zaterdag, 2 juli 2022

Juiste hoeveelheid arseen in rijstwafels

Rijstwafels bevatten niet te veel arseen. Het ligt onder de wettelijke norm die sinds januari geldt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht 37 pakken met rijstwafels.

In het najaar van 2015 heeft de NVWA onderzoek gedaan naar arseen in rijstwafels op de Nederlandse markt. Daarbij zijn 37 verpakkingen rijstwafels onderzocht. Op 1 na voldeden alle 37 monsters aan de norm die per 1 januari 2016 van kracht is geworden. Dat ene product is daarna niet meer aangetroffen.

Een Zweeds onderzoek waaruit geconcludeerd werd dat rijst en rijstproducten, waaronder rijstwafels, relatief veel arseen kunnen bevatten, én veel vragen van media en consumenten over dit onderwerp, waren aanleiding voor de NVWA om zelf een onderzoek te starten.

Niet dagelijks rijstproducten

De Zweedse autoriteiten adviseren om niet dagelijks rijst of rijstproducten te eten en om kinderen onder de zes jaar geen 'rice cakes' te geven. De European Food Safety Authority (EFSA) concludeert dat risico's door het consumeren van arseen via voeding en drinkwater niet uitgesloten kunnen worden.

Het Nederlandse Voedingscentrum adviseert om in het algemeen gevarieerd te eten en om niet dagelijks rijst of rijstproducten aan kinderen te geven.

Het giftige arseen is van nature aanwezig in gesteenten en spoelt ook uit in het grondwater. Grondwater met arseen wordt gebruikt als irrigatiewater. Bij de teelt van rijst staan de rijstvelden voortdurend onder water, en rijst neemt het arseen uit de grond en het water goed op. Daarom kan in rijst een hoger arseengehalte gevonden worden dan in andere gewassen.