100.000 Nederlanders kampen met morbide obesitas

Getty Images

In Nederland lijdt 1 procent van de volwassenen aan morbide obesitas. In totaal kampen ruim 100.000 mensen van boven de twintig met deze ernstige vorm van zwaarlijvigheid. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM.

Voor het onderzoek zijn drie klassen van obesitas uitgesplitst: klasse 1 (een BMI van 30 tot 35), klasse 2 (een BMI van 35 tot 40) en klasse 3 (een BMI van 40 of hoger). Bij de laatstgenoemde klasse wordt gesproken van morbide obesitas.

Overgewicht

Bij elkaar opgeteld heeft 50 procent van de 20-plussers in Nederland overgewicht. Begin jaren tachtig was dat nog bij 33 procent het geval. In totaal leed 14 procent van de Nederlanders in 2017 aan een vorm van obesitas. De resterende 36 procent kampt met een matige vorm van overgewicht.

Van de drie klassen van obesitas komt de eerste het vaakst voor. Deze klasse groeide vanaf begin jaren tachtig ook het meest, van 4 naar 11 procent. De overige klassen kwamen in diezelfde periode nog zelden voor.

Body mass index

De meest gebruikte maatstaf voor overgewicht is de body mass index (BMI). Dit is het gewicht in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Bij een volwassene is sprake van overgewicht bij een BMI van 25 of hoger. Bij een BMI van 30 of hoger spreekt men van obesitas.

Auteur 
  • Judith Visser
Bron 
  • CBS