Hersenen van mensen met obesitas reageren anders op voeding in de maag

Mogelijke verklaring waarom mensen meer eten dan nodig

hersenen voeding
Getty Images

Al langer is bekend dat de hersenen van mensen met obesitas anders werken dan die van mensen met een gezond gewicht. Maar hoe is nog lang niet helemaal duidelijk. Nieuw onderzoek van Mireille Serlie wijst uit dat de hersenen van mensen met obesitas onvoldoende registreren dat er gegeten is.

Onderzoekers zagen dat de hersenen van personen met obesitas anders reageren op voeding vergeleken met personen met een gezond gewicht. Ze zagen ook dat dit niet veranderde na gewichtsverlies. "Hierdoor kan mogelijk verklaard worden waarom mensen met ernstig overgewicht vaak meer eten dan nodig is", zegt Serlie, hoofdonderzoeker en hoogleraar Endocrinologie bij Amsterdam UMC en hoogleraar bij Yale.

Hersenactiviteit gemeten

Om te onderzoeken of de hersenen van mensen met obesitas anders reageren op voeding in de maag vergeleken met mensen met een gezond gewicht, zetten de onderzoekers een proef op. Hierbij dienden zij voeding direct in de maag toe bij 28 deelnemers met een gezond lichaamsgewicht en bij 30 personen met obesitas. Op hetzelfde moment werd de hersenactiviteit gemeten met een MRI. Hieruit bleek dat de hersenactiviteit bij de mensen met een gezond gewicht wel veranderde als zij voeding in hun maag hadden, maar bij de mensen met obesitas niet.

Ook was de dopamineafgifte in de hersenen verlaagd bij mensen met ernstig overgewicht. "Deze bevindingen duiden op een verminderde hersenreactie op de aanwezigheid van eten in de maag bij mensen met obesitas", aldus Serlie. Deze verstoorde reactie op eten kan grote effecten hebben op het eetgedrag en zou kunnen verklaren waarom mensen met obesitas vaak meer eten dan nodig is.

Moeilijk om gezond eetgedrag vol te houden

Om te onderzoeken of deze verminderde reactie van de hersenen verbetert na gewichtsverlies werden de personen met obesitas opnieuw gemeten nadat ze in drie maanden tijd 10 procent waren afgevallen met behulp van een dieet. "Opvallend genoeg bleven de reacties in de hersenen hetzelfde als vóór het gewichtsverlies. Dit zou kunnen bijdragen aan de gewichtstoename die we heel vaak zien nadat mensen eerst succesvol zijn afgevallen. Als de hersenen niet mee veranderen is het moeilijk om gezond eetgedrag vol te houden."

De studie is maandag gepubliceerd in Nature Metabolism.

Auteur 
Bron 
  • Amsterdam UMC