donderdag, 22 april 2021

Lager opgeleiden vaker te zwaar

Van de mensen van 25 jaar of ouder met hooguit basisonderwijs heeft een kwart ernstig overgewicht (obesitas). Onder universitair opgeleiden is dat 6 procent.

Dit blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van onder meer CBS, RIVM en het Voedingscentrum.

Hoe lager iemands onderwijsniveau, hoe vaker hij of zij overgewicht heeft. Van de laagst opgeleiden, mensen die ten hoogste basisonderwijs hebben behaald, heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Van de hoogst opgeleiden is dit 35 procent.

Vooral ouderen te zwaar

Naarmate mensen ouder zijn, neemt de kans op overgewicht toe. Van de jongeren heeft 12 procent overgewicht. Vanaf 20 jaar neemt het aandeel mensen met overgewicht toe; 6 op de 10 mensen van 50 jaar of ouder is te zwaar. Het aandeel personen met obesitas neemt ook toe met de leeftijd. Van minder dan 5 procent onder 4- tot 20-jarigen tot ongeveer 17 procent onder 40-plussers.

Bron(nen):