woensdag, 3 maart 2021

Meer obesitaspatiënten naar specialist

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze behandelingen komen vaker voor bij mensen met een lager inkomen. In 2017 kwamen ongeveer 22 op de 10.000 Nederlanders bij de chirurg voor een behandeling van morbide obesitas. In 2013 waren dat er nog minder dan 17 per 10.000. In 2017 bezochten ruim 29 duizend mensen een internist, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Mensen in de lagere inkomensgroepen worden in de medisch specialistische zorg vaker behandeld voor obesitas dan personen in de hogere inkomensgroepen. Voor zowel de diagnosegroep 'morbide obesitas' bij chirurgie als de diagnosegroep 'obesitas' bij inwendige geneeskunde geldt dat het aantal patiënten afneemt als het inkomen stijgt.

Ruim 100.000 volwassenen in Nederland lijden aan morbide orbesitas, een BMI van 40 of hoger. In totaal heeft 14 procent van de Nederlanders enige vorm van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig.

Bron(nen):