donderdag, 22 april 2021

Opmars aantal mensen met overgewicht stagneert

Er lijkt een eind te komen aan de stijging van het aantal mensen met overgewicht. Dat staat in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die dinsdag wordt gepresenteerd.

Het RIVM verwacht dat het aantal mensen met overgewicht tot 2030 niet zal toenemen. De verwachting is wel dat bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders te dik zal zijn. Een op de drie Nederlanders beweegt te weinig en ook dat zal in 2030 niet anders zijn.

Waarom het aantal mensen met overgewicht precies stabiliseert is niet duidelijk. Gedacht wordt dat de vele campagnes om overgewicht tegen te gaan een rol spelen.

Bron(nen):