woensdag, 3 maart 2021

Pubers willen wel gezond leven, maar doen het niet

Jongeren hebben een positieve houding tegenover gezond eten en drinken, maar er bestaat vaak een verschil tussen hun houding en het eigen gedrag. Zo vinden de meeste jongeren het niet normaal om iedere dag frisdrank te drinken, maar doet het merendeel dit zelf wel. Dit blijkt uit onderzoek van TeamAlert op drie vmbo-scholen in Oss, Lochem en Ermelo in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Met het onderzoek is achterhaald welke focus, ideeën en meningen jongeren van 12 tot en met 14 jaar hebben met betrekking tot een gezonde leefstijl. Ze hebben een positieve houding tegenover gezond eten en drinken, maar lijken ook een positieve houding te hebben richting ongezonde voeding, zoals snoep, chips en dranken met veel suiker.

Verleidingen

Veel jongeren geven aan dat ze de verleiding van ongezonde voeding moeilijk kunnen weerstaan. De redenen die zij hiervoor noemen zijn onder andere dat zowel thuis, op school, als in de supermarkt de leerlingen worden verleid tot het maken van ongezonde(re) keuzes en dat ouders en vrienden geen gezond voorbeeldgedrag tonen.

Het gros van de leerlingen geeft aan ’s avonds een gezonde maaltijd te eten en een deel eet ook regelmatig fastfood, sommigen standaard één of twee keer per week. Het betreft hier vooral leerlingen uit het praktijkonderwijs. Thuis wordt er meestal door de ouders gekookt en bepaald wat er ’s avonds wordt gegeten.

Europees project

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het OPEN project (Obesity Prevention European Network), waarvan Jongeren Op Gezond Gewicht projectpartner is. Het doel van het OPEN project is inzicht te verkrijgen in wat jongeren van 12 tot en met 14 jaar uit lagere sociaaleconomische groepen bezighoudt met betrekking tot een gezonde leefstijl. Deze jongeren zijn een belangrijke doelgroep van Jongeren Op Gezond Gewicht, omdat het blijkt dat zij vaker en vanaf een jongere leeftijd risicogedrag vertonen dan jongeren uit hogere sociaaleconomische groepen.

Bron(nen):