Bijna 1 op de 3 Nederlanders slaapproblemen

Getty Images

Bijna één op de drie Nederlanders geeft aan het afgelopen jaar slaapproblemen te hebben gehad. Hiermee staan slaapproblemen op de derde plaats van genoemde gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK uitgevoerd onder 27.000 mensen in 22 landen, waaronder ruim 1000 uit Nederland.

In dit onderzoek is respondenten gevraagd welke gezondheidsproblemen ze de afgelopen 12 maanden hebben ervaren. De meest voorkomende gezondheidsproblemen in Nederland zijn verkoudheid en keelpijn. 42 procent van de Nederlanders geeft aan hier het afgelopen jaar last van te hebben gehad.

Spieren en gewrichten

De nummer twee klacht is overbelasting van spieren en gewrichten (31 procent). Ongeveer een op de vijf Nederlanders geeft aan chronische rugpijn en gewrichtspijn te hebben en deze klachten staan hiermee op de vierde plek. Deze groep wordt gevolgd door een bijna even groot deel dat aangeeft overgewicht of obesitas te hebben.   

Japanners beste slapers

In de meeste andere landen zijn de slaapproblemen nog groter. Zweden kent met 41 procent het hoogste percentage mensen met slaapproblemen, gevolgd door Tsjechie en Turkije met 40 procent. In Japan slapen de mensen het beste. Daar rapporteert slechts 13 procent slaapproblemen.

Verschil mannen en vrouwen

Vrouwen kampen bijna dubbel zo vaak met slapeloosheid, slaapproblemen of slaapstoornissen als mannen. Ook hebben zij (48 procent) meer last van verkoudheid en keelpijn dan de mannen (37 procent). De klachten door overbelasting van spieren en gewrichten en rugklachten komen ongeveer even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.

Bron 
  • GfK