maandag, 27 juni 2022

Vier van de vijf jongeren bewegen te weinig

Het merendeel van de jongeren wereldwijd beweegt zo weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens de organisatie beweegt vier op de vijf jongeren tussen de 11 en 17 jaar te weinig. De WHO luidt dan ook de noodklok en stelt dat er direct actie ondernomen moet worden.

Ongezond

Het gebrek aan beweging is schadelijk voor de lichamelijke gezondheid van kinderen. Ook hun hersenontwikkeling en sociale vaardigheden kunnen achterblijven doordat ze te weinig actief bezig zijn.

In het rapport staat dat vooral meisjes meer moeten bewegen. Van de onderzochte meisjes is 85 procent niet actief genoeg. Hoe dat komt, is niet bekend, maar de onderzoekers denken dat jongens vaker worden gestimuleerd om bijvoorbeeld te sporten. Ook zijn er in sommige landen niet altijd gescheiden kleedruimtes, wat kan afschrikken om met een sport te beginnen.

Dagelijks een uur flink bewegen

"We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren", zegt onderzoeker Leanne Riley. Het advies van de WHO is om dagelijks een uur flink te bewegen, bijvoorbeeld door te rennen, fietsen, voetballen of zwemmen.

Volgens de gezondheidsorganisatie zijn de resultaten niet alleen zorgwekkend voor de jongeren van nu, maar ook voor de komende generatie jongvolwassenen. "Actieve jongeren worden waarschijnlijk actieve volwassenen", zegt Regina Guthold van de WHO.

Het is voor het eerst dat de WHO de lichamelijke activiteiten van jongvolwassenen op wereldwijde schaal in kaart brengt. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes die tussen 2001 en 2016 zijn uitgevoerd onder 1,6 miljoen tieners in 146 landen. Zowel in economisch arme landen als rijke landen is tekort aan beweging een probleem.