Aantal rokers stabiel, gebruik e-sigaret stijgt

Getty Images

Een kwart van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookte in 2013, bijna net zoveel als in 2012. Het gebruik van e-sigaretten is in vergelijking met 2012 verdrievoudigd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Continue Onderzoek Rookgewoonten.

Sinds 1980 is de prevalentie van roken bij mannen gehalveerd en bij vrouwen met bijna een derde afgenomen. Die daling heeft het afgelopen jaar niet doorgezet. Het percentage van 25 procent rokers in 2013 verschilt niet statistisch significant van de 26 procent die in 2012 werd gevonden.

Hoewel het percentage rokers in vergelijking met 2012 niet daalde, nam het gemiddeld aantal sigaretten wel af van 13,9 naar 13,1. Een achtste van de sigarettenrokers rookt dagelijks gemiddeld meer dan 22 sigaretten.

Gebruik e-sigaret

In vergelijking met 2012 is het gebruik van elektronische sigaretten verdrievoudigd van 1 tot 3 procent. De oorzaak daarvoor is nog niet bekend. Mogelijk beschouwen rokers het gebruik van de e-sigaret als minder schadelijk dan het roken van een conventionele sigaret, of gebruiken zij de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken of om te kunnen roken op plaatsen waar het roken van een gewone sigaret niet is toegestaan. In 2014 worden hierover extra gegevens verzameld.
 
 

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • Trimbos-instituut