Managers ervaren hoogste werkdruk

Getty Images

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. In de top tien van beroepsgroepen met de meeste werkdruk bezetten verschillende soorten managers in 2014 de plaatsen een tot en met drie. Het verzuim als gevolg van werkdruk was het hoogst onder docenten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De werkdruk is bepaald aan de hand van antwoorden die werknemers (van 15 tot 75 jaar) geven op enquêtevragen over erg snel, heel veel of extra hard werken.

Managers uit de horeca, detailhandel en commerciële dienstverlening geven aan dat ze met alle drie te maken hebben, net als managers in de productie en managers op administratief en commercieel gebied. Ook algemeen directeuren, juristen, vertegenwoordigers en inkopers ervaren een bovengemiddelde werkdruk.

Uit de antwoorden van docenten komt naar voren dat ze minder vaak erg snel werken, maar wel heel veel. Zij komen als zevende voor in het rijtje van de beroepsgroepen met de hoogste werkdruk.

Verzuim

Een hoge werkdruk kan leiden tot burn-outklachten en verzuim. Werknemers met een hogere werkdruk hebben in de regel vaker last van dit soort klachten en zij verzuimen ook vaker. Bij ruim 6 procent van alle werknemers speelden werkdruk of werkstress een rol bij hun meest recente verzuim.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • CBS