Teken bijten bij kinderen vaker in hoofd en nek

Getty Images

Tekenbeten bij kinderen blijken veel vaker op het hoofd en in de nek voor te komen dan tot nu toe werd gedacht. Bij volwassenen komen ze vooral voor op de benen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de universiteit van Wageningen, meldt Nature Today maandag.

Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan via tekenradar.nl naar waar teken bijten. Bij kinderen bijten teken zich vaker vast op hoofd en nek, en bij volwassenen vooral op de benen. Teken bijten zich minder vaak vast in de huid rond de schaamstreek. Maar als ze daar bijten, worden ze wel later dan gemiddeld ontdekt en verwijderd. Dit verhoogt de kans op de ziekte van Lyme.

Via Tekenradar.nl is uitgezocht waar op ons lichaam teken zich het vaakst vastbijten. Eerst leek het erop dat teken vooral op warme en vochtige plekjes op het lichaam te vinden waren, zoals rond de schaamstreek. Uit de meest actuele gegevens blijkt dat teken veel vaker op andere plaatsen op het lichaam worden gevonden. Voor dit onderzoek zijn tweeduizend tekenbeetmeldingen bestudeerd uit 2019 en 2020, gelijkmatig verdeeld over volwassenen en kinderen.

Tekenbeet in hoofd en in de nek

Kinderen blijken dus veel vaker op het hoofd en in de nek te worden gebeten. Het gaat om 32 procent van alle beten, vergeleken met 3 procent bij volwassenen. Bij volwassenen komen beten op de benen veel vaker voor: 55 procent van alle beten. Bij kinderen is dit 25 procent. Beten rond de schaamstreek komen bij kinderen en volwassenen niet zo vaak voor: 7 procent bij kinderen en 9 procent bij volwassenen.

Uit de meldingen van tekenbeten blijkt ook dat teken die zich rond de schaamstreek hadden vastgebeten bij volwassenen, daar acht uur langer dan gemiddeld onopgemerkt zitten, voordat ze worden ontdekt en verwijderd. Bekend is dat als een teek langer vastzit, de kans op de ziekte van Lyme toeneemt. Teken op de armen werden het snelst ontdekt en verwijderd. Het maakt niet uit of de teek op de voorkant of de achterkant van het lichaam vastzat voor de tijd tot verwijderen.

Dit onderzoek laat zien waar op het lichaam tekenbeten het vaakst voorkomen. Toch blijft het belangrijk om het hele lichaam te controleren op tekenbeten. Teken kunnen zich namelijk overal op het lichaam vastbijten.

Week van de Teek

Deze week is het de week van de teek. "Dit jaar zagen we half februari, tijdens een warmere periode, het aantal tekenbeetmeldingen al iets oplopen. Het tekenseizoen is dus alweer begonnen", vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. "Op dit moment is het aantal meldingen aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Als het weer wat beter wordt, verwachten we een toename. Ben je in het groen geweest, controleer daarna dan je hele lichaam op tekenbeten."

Auteur 
  • Ilona Meernik
Bron 
  • Nature Today