vrijdag, 28 januari 2022

96 procent Nederlanders vindt alcoholgebruik eigen verantwoordelijkheid

Bijna alle Nederlanders vinden verstandig omgaan met alcohol de eigen verantwoordelijkheid. Voor 44 procent ligt die ook bij de sociale omgeving. Dit blijkt uit onderzoek door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) onder 943 mensen in opdracht van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA).

Een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders (89 procent) noemt het eigen alcoholgebruik verantwoord. Ook stelt ruim driekwart dat de eigen sociale omgeving op een verantwoorde manier met drank omgaat.

Nederlanders lijken inderdaad steeds bewuster met alcohol om te gaan. Zo blijkt uit eerdere cijfers van de OESO dat de alcoholinname in ons land onder het Europese gemiddelde ligt en nog steeds daalt. Sinds 2000 is er zelfs een afname van 17 procent te zien. Een trend die ook met het oog op de toekomst zichtbaar is: Nederlandse jongeren drinken op steeds latere leeftijd en steeds minder.

Campagnes helpen

Verstandig met alcohol omgaan is volgens bijna alle Nederlanders (96 procent) de eigen verantwoordelijkheid. Communicatie lijkt daarnaast een sleutelwoord te zijn waar het gaat om het creëren van bewustzijn rond de gevaren van overmatig drankgebruik. Zo zegt 41 procent dat voorlichtingscampagnes kunnen bijdragen, net als meer en betere voorlichting op scholen (42 procent).

Toch heeft aangesproken worden door de eigen omgeving het meeste effect, zo vindt bijna de helft van de mensen. Overheidsingrijpen is minder populair. Zo denkt slechts 9 procent dat het verhogen van accijnzen overmatig alcoholgebruik kan tegengaan.

Verantwoord gedrag

Peter de Wolf, directeur van STIVA: "Wat ons betreft is het een positief gegeven dat Nederlanders het belangrijk vinden elkaar en zichzelf aan te spreken op het alcoholgebruik. Dat werkt, want we scoren op Europees niveau hoog waar het gaat om verantwoord gedrag. Het vormt voor ons de basis om ook in de toekomst nog meer in te zetten op onze voorlichtingscampagnes, zodat Nederlanders nog verantwoorder gaan drinken."

Trefwoorden:
Bron(nen):