Hoeveel vitamine B6 is te veel?

De feiten op een rij

Getty Images

De laatste tijd krijgt het Vitamine Informatie Bureau regelmatig vragen over vitamine B6. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het langdurig gebruik van zeer hoge doseringen kan leiden tot klachten van het zenuwstelsel, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Hoe zit het precies?

Voor vitamine B6 is in Europa een veilige bovengrens vastgesteld van 25 milligram per dag. Deze hoeveelheid staat gelijk aan maar liefst 10 kilogram aardappelen of 65 bananen.

Verschillende grenzen

Die bovengrens heeft in Nederland nog niet geleid tot een maximum hoeveelheid voor vitamine B6 in supplementen. Er is discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid om in de warenwet een maximum op te nemen voor de hoeveelheid B6 in supplementen. Dat is lastig, vanwege het ontbreken van eenduidig wetenschappelijk onderzoek.

In de Verenigde Staten ligt de bovengrens bijvoorbeeld op 100 milligram. Dat de grenzen zo uiteenlopen, heeft te maken met de discussie over het wetenschappelijk onderzoek dat bruikbaar is voor het bepalen van de bovengrens. Het blijkt erg moeilijk  om de relatie vast te stellen tussen supplementgebruik en de kans op bijwerkingen.

Effect teveel B6

Effecten die mogelijk kunnen optreden bij het zeer langdurig dagelijks gebruik van hoge doseringen zijn van neuropathische aard, zoals tintelende handen en voeten. Maar de situatie is nogal ingewikkeld. Niet iedereen met een hoge vitamine B6 waarde in het bloed heeft neuropathische symptomen, terwijl de B6 waarden van mensen die symptomen rapporteren niet altijd sterk verhoogd zijn.

De Wetenschappelijke Adviesraad van het Vitamine Informatie Bureau verzamelde vitamine B6 gegevens van honderden patiënten in het AMC en UMCG. Symptomen die op een teveel aan vitamine B6 lijken te duiden, kunnen mogelijk ontstaan door het gelijktijdig gebruik van vitamine B6 met meerdere medicijnen. Ook zou het kunnen zijn dat een hoge inname van vitamine B6 een bestaand tekort aan vitamine B12 versterkt.

Vooralsnog ontbreekt een eenduidige verklaring. Kortom: het is lastig om te bepalen in hoeverre klachten echt te maken hebben met het langdurig gebruik van vrij verkrijgbare supplementen met een hoge dosering B6.

Optimale veiligheid

Het Vitamine Informatie Bureau pleit voor optimale veiligheid bij het gebruik van supplementen, in het bijzonder wanneer die vrij verkrijgbaar zijn. De feitelijke situatie in Nederland geeft geen reden tot enige ongerustheid over vitamine B6. Tekorten komen niet voor, bijna niemand overschrijdt de veilige bovengrens. Het Vitamine Informatie Bureau houdt als veilige bovengrens 25 milligram aan.

Multivitamines

In normaal gedoseerde multivitamine-supplementen zit ook vitamine B6. Daarbij gaat het altijd om doseringen die zeer ver onder de veilige bovengrens liggen. Kijk goed op de verpakking van een supplement. Er kunnen medische redenen zijn om te kiezen voor een hoge dosering. Dit dient altijd te gebeuren in overleg met de huisarts of specialist.

Heb je ook een vraag over vitamine B6 of een andere vitamine? Stel deze dan aan Suzan Tuinier. Suzan is een voedingsdeskundige met jarenlange ervaring in voedingsvoorlichting en is coördinator van het Vitamine Informatie Bureau.

Inmiddels beantwoordt ze geen expertvragen meer voor Gezondheidsnet. Heb je een vraag over voeding? Stuur dan een mail naar voedingsdeskundige Patricia Schutte

Auteur 
Bron 
  • Vitamine Informatie Bureau