Yoga voor kinderen

Rust in het kinderhoofd

Getty Images

Bij kinderyoga moet je niet denken aan mediteren in de lotushouding. Yoga is grappig, want je leert gekke houdingen, zoals de ondersteboven hond. Volgens de kenners zijn de positieve effecten van deze hippe sport groot.

Kinderyoga is steeds populairder in Nederland. Het vooroordeel dat het een zweverige sport is waar kinderen spirituele lessen krijgen, klopt niet. Een kinderyogales lijkt maar weinig op een les voor volwassenen.

De jonge yogi's leren spelenderwijs houdingen en oefenen ongemerkt om bewuster te ademen. Zij verbeteren hun creativiteit en verhogen hun concentratievermogen. En, ze maken pret.

Nóg een clubje?

De les kent veel spelelementen die de fantasie prikkelen en de weerbaarheid van kinderen vergroten. Kinderen gebruiken de geleerde houdingen om zich door de jungle te banen of in een ander fantasiespel te verdwijnen.

Kinderyoga past volgens de fans helemaal in deze tijd, waarbij zelfs kinderen het druk, druk, druk hebben. Sommige oefeningen zijn er letterlijk op gericht om even stil te staan, bijvoorbeeld door oefeningen om je evenwicht te bewaren.

Critici verzuchten dat kinderyoga juist bijdraagt aan de overdaad aan activiteiten. We passen ons ritme niet aan, maar voegen nog 'een clubje' toe, zodat kinderen het tempo vol kunnen houden.

Er zijn recent veel boeken verschenen van ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen die oproepen om kinderen minder te belasten. Om ze gewoon te laten spelen of zelfs: zich vervelen. Geen spel in een nagebootste jungle, maar gewoon wat struinen in het echte bos. Toch lijkt onderzoek uit te wijzen dat yoga wel degelijk rust in het kinderhoofd brengt.

Van baby tot puber

Er zijn yogacursussen voor moeder en baby, maar er is ook aanbod voor oudere kinderen en pubers. Van de speelse ontdekkingscursussen voor jonge kinderen tot hele fysieke cursussen, waar oudere kinderen bijzondere kunsten leren. De lessen zijn niet prestatiegericht en er is geen wedstrijdelement.

De effecten van yoga zijn volgens een aantal Amerikaanse onderzoeken zeer positief. Kinderen die aan kinderyoga doen, hebben minder gedragsproblemen en hogere cijfers. Syndromen als ADD en ADHD verminderen erdoor. In Nederland zijn de methodes echter niet altijd helemaal vergelijkbaar met die uit deze onderzoeken.

Niet spiritueel

Kinderyogadocenten benadrukken dat het spirituele niet zo nadrukkelijk aan bod komt als in sommige lessen voor volwassenen. Het gaat om het vergroten van de fysieke mogelijkheden, meer zelfvertrouwen, het beter functioneren in een groep en het leren ontspannen.

Dit gebeurt speels, bijvoorbeeld door de kinderen een kalme zee met een dolfijn te laten visualiseren. De natuur speelt vaak een grote rol bij de fantasiespellen en oefeningen. Ook de terloopse aanwijzingen die kinderen krijgen om op hun ademhaling te letten, zijn de 'vertaling' van technieken uit de volwassen versie.

Kies een goede docent

Voor ouders en kinderen die interesse hebben in kinderyoga: er zijn in het hele land cursussen. Informeer goed naar de opleiding die de docent heeft gevolgd. Een specifieke opleiding of nascholing voor kinderyoga is noodzakelijk. Bepaalde houdingen zijn bijvoorbeeld niet goed voor kinderen.

Auteur