Met welke medicijnen mag je niet in de zon?

Getty Images

Ik vraag me af bij welke geneesmiddelen het afgeraden wordt om in de zon te zitten. Wat voor symptomen zou je kunnen krijgen als je deze medicijnen gebruikt en in de zon gaat zitten en hoe ontstaan ze?

 
Twee soorten overgevoeligheidsreacties
Sommige geneesmiddelen kunnen overgevoeligheidsreactie veroorzaken; m.a.w. de huid gevoeliger maken voor zonlicht/UV-straling. Er zijn twee soorten zonovergevoeligheidsreacties, namelijk fototoxische en fotoallergische reacties.
 
Fototoxische reacties komen vaak voor en zijn dosisafhankelijk, zowel wat betreft het geneesmiddel als het zonlicht. De reactie ontstaat door absorptie van licht, waarbij vrije radicalen een rol spelen. Vaak is het een reactie op UVA-licht, dit dringt ook door bewolking, achter vensterglas en door dunne kleding heen.
 
Individuele genetische verschillen in opname en afbraak van het geneesmiddel, maar ook het individuele huidtype hebben invloed op de gevoeligheid voor het ontwikkelen van fotoreactiviteit.
 
Symptomen
Meestal lijkt het beeld op een ernstige zonnebrand met roodheid (erytheem), pijn en eventueel blaarvorming, die beperkt is tot zones die aan de zon of UV-stralen werden blootgesteld, en snel na blootstelling aan zonlicht of UV-stralen optreedt. De letsels genezen meestal redelijk snel.
 
Indien het geneesmiddel niet meer wordt ingenomen, treden de huidletsels bij vernieuwde blootstelling aan zonlicht of UV-stralen niet opnieuw op. Mits doeltreffende bescherming tegen de zon of de UV-stralen kan het geneesmiddel zonodig opnieuw worden gebruikt.
 
Fotoallergische reacties zijn veel zeldzamer en hebben met het immuunsysteem te maken. De reacties kunnen verschillende vormen aannemen, maar zien er vaak rood en schilferend uit, zoals eczeem. Ze komen vooral (maar niet uitsluitend) voor op de lichaamsdelen die aan zonlicht of UV-stralen werden blootgesteld.
 
Na stoppen van het verantwoordelijke geneesmiddel, of na stoppen van de blootstelling aan de zon of de UV-stralen, verdwijnen de reacties langzaam. Her-blootstelling aan zonlicht of UV-stralen, zal de huidaandoening opnieuw uitlokken of verergeren wanneer het betreffende geneesmiddel wordt ingenomen.
 
Een geneesmiddel kan zowel een fototoxische als een fotoallergische reactie uitlokken.
 
Veroorzakers
De belangrijkste geneesmiddelen(groepen) die zonovergevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken zijn: amiodaron, chinolonen, fenothiazines, kinine, lisdiuretica, methotrexaat, niet-steroïdale antiinflammatoire middelen (NSAIDs), psoralenen, tetracyclines, sulfamiden en thiaziden.
 
Wil je weten of dit ook voor je geneesmiddelen geldt, vraag dan je apotheek om advies.