zaterdag, 4 april 2020

Eerste Vaderdag voor 78.000 mannen

Zondag 18 juni 2017 kunnen ongeveer 78.000 mannen hun eerste Vaderdag vieren. Zij kregen in het afgelopen jaar hun eerste kind, op een leeftijd van gemiddeld 32,6 jaar. In totaal zijn er ruim 4 miljoen vaders in Nederland. Dat meldt het CBS.

Van de 6,7 miljoen volwassen mannen in Nederland zijn er ongeveer 4,1 miljoen vader. Er zijn minder vaders dan moeders (4,8 miljoen). Dat heeft meerdere redenen. Zo worden mannen gemiddeld later vader dan vrouwen moeder worden, blijven ze wat vaker kinderloos, en hebben ze een lagere levensverwachting dan vrouwen. Ook speelt nog een rol dat niet van alle kinderen de vader bekend is.

Vooral op jongste en oudste leeftijden minder vaders dan moeders

Het verschil tussen het aantal vaders en moeders is het grootst in de leeftijdsgroep tot 25 jaar, met drieënhalf keer zo veel moeders als vaders. Daarin is terug te zien dat mannen gemiddeld later aan kinderen beginnen dan vrouwen. Ook tussen de 25 en 35 jaar zijn er ruim anderhalf keer zoveel moeders. Op de leeftijden tot 75 jaar is het verschil veel kleiner, waarna het weer groter wordt. Dat heeft er vooral mee te maken dat mannen eerder overlijden dan vrouwen. Er zijn twee keer zo veel moeders als vaders boven de 85 jaar.

Vader gemiddeld drie jaar ouder dan moeder

De mannen die in 2016 voor het eerst vader werden waren gemiddeld 32,6 jaar, 3 jaar ouder dan de nieuwe moeders. De vaders van alle in dat jaar geboren baby’s waren gemiddeld 34,1 jaar oud, ook dat verschilt 3 jaar met de moeders. Van de 78.000 nieuwe vaders was bijna twee derde tussen de 30 en 40 jaar oud, ruim 7 procent was tussen de 40 en 45 jaar en 1 procent was boven de 50.

Vader niet altijd bekend

Niet alle vaders zijn bekend. Het CBS telt de juridische vaders. Dat zijn vaders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, of die hun kind erkend hebben. Van ongeveer 5 procent van de kinderen is in het jaar van de geboorte nog geen vader bekend. In veel gevallen erkent deze het kind nog wel op een later tijdstip.

Bron(nen):