Gezondheidsraad: 'Vaccineer alle pasgeborenen tegen rotavirus'

Getty Images

Vaccineer alle pasgeboren kinderen tegen rotavirus en niet alleen kwetsbare kinderen, stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de staatssecretaris van VWS.

Het rotavirus is een ziekteverwekker die diarree en overgeven veroorzaakt. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor deze darminfectie (gastro-enteritis), en kunnen met ernstige klachten in het ziekenhuis belanden. Denk aan met uitdrogings-verschijnselen en uitvallende organen. In het ergste geval kan een kind komen te overlijden. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 3.600 kinderen onder de vijf jaar met een rotavirusinfectie opgenomen in het ziekenhuis.

Er zijn twee orale vaccins tegen dit virus: Rotarix en Rotateq. In 2017 gaf de Gezondheidsraad het advies om in ieder geval kinderen uit risicogroepen hiermee te beschermen. Het gaat daarbij om kinderen die te vroeg geboren zijn, kinderen met een te laag geboortegewicht of kinderen met een aangeboren afwijking. Ook stond de raad positief tegenover het opnemen van vaccinatie tegen rotavirus in hetRijksvaccinatieprogramma, met de kanttekening dat de kosteneffectiviteit van vaccinatie bij de vraagprijzen van de vaccins ongunstig was. De overheid besloot daarop het vaccin vanaf juni 2020 aan kinderen uit risicogroepen te geven. Vanwege de COVID-19-pandemie werd dit uitgesteld.

Inmiddels is er nieuw onderzoek over de werkzaamheid van het vaccin bij risicogroepen. Dit was aanleiding voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport om opnieuw de Gezondheidsraad om een advies te vragen. Bij de beantwoording hiervan, concentreert de Commissie Vaccinaties van de raad zich op de wetenschappelijke gegevens die beschikbaar zijn gekomen sinds het eerste advies over vaccinatie tegen rotavirus. Volgens de commissie geeft de ziektelast door rotavirusinfecties voldoende aanleiding om vaccinatie te overwegen. Als kinderen ernstige symptomen krijgen heeft dit een grote impact, ook voor het gezin. In 2020 was het aantal meldingen van rotavirusinfecties en het aantal ziekenhuisopnames als gevolg daarvan weliswaar laag, maar dat lag waarschijnlijk aan het lagere risico op besmetting als gevolg van de coronamaatregelen. De commissie verwacht dat na het opheffen van de maatregelen het aantal besmettingen met rotavirus weer zal oplopen tot het oude niveau.

Recent onderzoek laat zien dat in landen waar al grote groepen kinderen zijn gevaccineerd, het aantal kinderen met gastro-enteritis en het aantal ziekenhuisopnames sterk daalde. De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen het rotavirus in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Om dit kosteneffectief te laten zijn, moet de prijs van de beschikbare vaccins dalen.

Auteur 
  • Franca van Dalen
Bron 
  • Gezondheidsraad