Jong vader worden vergroot risico op vroegtijdig overlijden

Getty Images

Mannen die voor hun 25e vader worden, lopen een hoger risico om al op middelbare leeftijd te overlijden. Dat blijkt uit een onderzoek van universiteit van Helsinki.

Eerdere studies lieten al zien dat mannen die op jonge leeftijd kinderen krijgen vaker een slechte gezondheid hebben en eerder overlijden dan oudere vaders. De onderzoekers wilden erachter komen of er een causaal verband is tussen jong vader worden en jong overlijden.

Ze analyseerden een steekproef uit de Finse volkstelling van 1950. Deze bevatte gegevens over ruim 30500 vaders geboren tussen 1940 en 1950. Deze mannen werden gevolgd van hun 45e tot hun overlijden of tot hun 54e.

Zo’n 15 procent van deze mannen kreeg hun eerste kind op 22-jarige leeftijd. 29 procent was 22-24 jaar, 18 procent 25-26, 19 procent 27-29 en 19 procent was tussen de 30 en 44 bij de geboorte van de eerste baby. De gemiddelde leeftijd waarop de mannen vader werden was 25-26 en deze leeftijdsgroep werd daarom als referentie gebruikt.

Hartklachten

Gedurende de 10 jaar waarin de vaders gevolgd werden, overleed 1 op de 20 mannen. De voornaamste doodsoorzaken waren ischemische hartklachten en aandoeningen die verband houden met overmatig alcoholgebruik.

Mannen die op hun 22e vader werden, bleken 26 procent meer kans te hebben om op middelbare leeftijd te overlijden dan mannen die hun eerste kind kregen toen ze 25 of 26 waren. Vaders die hun eerste kind kregen tussen hun 22e en 24e, hadden een 24 procent hoger risico op overlijden op middelbare leeftijd.

Anderzijds bleken vaders die op 30- tot 44-jarige leeftijd hun eerste kind kregen juist 25 procent minder risico te hebben op een vroegtijdige dood dan mannen die vader werden op hun 25e of 26e.

Broers

De onderzoekers keken ook naar een extra steekproef van 1124 broers. Mannen die vader werden op hun 22e bleken 73 procent meer risico te lopen op vroegtijdig overlijden dan hun broer die op 25- of 26-jarige leeftijd zijn eerste kind kreeg. Vaders die tussen hun 22e en 24e hun eerste kind kregen, hadden 63 procent meer kans om op middelbare leeftijd al te sterven.

De onderzoekers corrigeerden hun resultaten voor andere factoren die een rol zouden kunnen spelen, zoals opleidingsniveau, regio, burgerlijke staat, het totale aantal kinderen. Ze concluderen dat er een causaal verband is tussen vroegtijdig overlijden en jong vader worden. Een mogelijke oorzaak is de psychologische en economische druk die jonge vaders ervaren door de combinatie van ouderschap, partner en broodwinner zijn. Daardoor kunnen ze geen aandacht besteden aan hun eigen gezondheid. 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health.
 

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • Medical Xpress