zaterdag, 21 mei 2022

'Luchtkwaliteit beïnvloedt gezondheid moeder en kind'

ROTTERDAM - Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap hangt samen met gezondheidseffecten bij moeder en kind. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Erasmus MC en TNO in de grootschalige Generation R Studie.

Uit het onderzoek blijkt dat Rotterdamse vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan hogere concentraties luchtverontreiniging gemiddeld een hogere bloeddruk hebben dan vrouwen die aan lagere concentraties zijn blootgesteld.

Zwangerschapshypertensie
Ook hebben zij een grotere kans om zwangerschapshypertensie (bloeddrukverhoging) te ontwikkelen. Daarnaast hebben de hoogblootgestelde moeders een grotere kans om te bevallen van een te vroeg geboren kind en hebben de kinderen een lager geboortegewicht.

Binnen Generation R zijn voor ruim 7.000 zwangere vrouwen in Rotterdam gegevens verzameld over luchtverontreiniging, het verloop van de zwangerschap en de gezondheidseffecten bij moeder en kind. De vrouwen waren zwanger tussen 2001 en 2006.

De verbanden werden gevonden bij moeders die waren blootgesteld aan luchtverontreiniging vergelijkbaar met de huidige niveaus, en voor fijnstof zelfs bij concentraties onder de normen voor luchtkwaliteit.

Vervolgonderzoek
Volgens de onderzoekers geven de bevindingen aan dat luchtverontreiniging ook onder de huidige normen nadelige effecten kan hebben op de gezondheid. Ook geven ze aan dat er vervolgonderzoek nodig is in andere populaties en andere gebieden om deze bevindingen te bevestigen en om meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die een rol kunnen spelen bij de effecten van luchtverontreiniging op de zwangerschap.

Trefwoorden:
Bron(nen):