donderdag, 17 juni 2021

'Ploegendienst vermindert vruchtbaarheid'

Vrouwen die in ploegendiensten werken, hebben een grotere kans op miskramen, verstoring van de menstruatiecyclus en vruchtbaarheidsproblemen.

Dat stelt onderzoeker Linden Stocker van de University of Southampton op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Eerdere onderzoeken lieten al zien dat ploegendiensten door een slaaptekort en een verstoord slaap-waakritme gepaard gaan met allerlei gezondheidsproblemen en -risico's.

Onderzoek
Het onderzoek is een analyse van alle studies naar dit onderwerp tussen 1969 en 2013. Het vergelijkt de impact van niet-standaard werkritmes - zoals een nachtdienst - met normale werkpatronen. De onderzoekers keken hierbij vooral naar uitkomsten op het gebied van de vruchtbaarheid.

Een totaal van 119.345 vrouwen was betrokken bij de verschillende onderzoeken. Vrouwen die in ploegendiensten werken, hadden 33 procent meer kans op een verstoorde menstruatiecyclus dan vrouwen die op normale uren werkten. Het risico op verminderde vruchtbaarheid was 80 procent hoger. Ook de kans op een miskraam was hoger, maar dit gold niet voor vrouwen die af en toe 's nachts werkten.

Complex
Stocker benadrukt dat het onderzoek geen oorzakelijk verband laat zien. Het is moeilijk om een langetermijneffect van een veranderd slaap-waakritme aan te tonen. Daarbij geldt het aangetoonde verband niet voor alle voortplantingsfactoren. "Voortplantingsproblemen zijn complex en worden veroorzaakt door verschillende ziekten en processen. Het is mogelijk dat aan de gevonden problemen ook verschillende oorzaken ten grondslag liggen. "Vervolgonderzoek is dan ook noodzakelijk.

Bron(nen):