zondag, 22 mei 2022

Strikt dieet helpt kinderen met ADHD

NIJMEGEN - Een strikt dieet, het zogeheten RED-dieet, blijkt een groot deel van kinderen met ADHD te kunnen helpen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het ADHD Research Centrum Eindhoven en het UMC St Radboud.

De onderzoekers bevelen dan ook aan om dit dieet op te nemen in het behandelprotocol van kinderen met ADHD. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Volgens de onderzoekers kan het toepassen van het dieet leiden tot een drastische vermindering van het medicijngebruik bij ADHD.

Hypo-allergeen dieet
RED staat voor Restricted Elimination Diet. Het is een hypo-allergeen dieet. Alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren, worden gedurende vijf weken weggelaten. Zo kan bij een kind met ADHD worden vastgesteld of voeding z'n gedrag beïnvloedt. Als dat zo is, worden afzonderlijke voedingsmiddelen stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Dan blijkt op welk specifiek voedingsmiddel een individueel kind reageert.

Na het volgen van het RED-dieet was bij tweederde van de kinderen geen sprake meer van ADHD. In de controlegroep was geen verschil in gedrag van de kinderen meetbaar.

Het RED-dieet is niet nieuw, maar tot nu toe was er alleen onderzoek gedaan bij kleine en specifieke groepen.

Trefwoorden: