zondag, 22 mei 2022

CBS: 7 op de 10 mensen bereid tot vaccinatie tegen corona

Zo'n twee derde van de Nederlanders is van plan zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het CBS na een enquête onder 2000 mensen van 16 jaar en ouder.

De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd en met het onderwijsniveau: 64 procent van de 16- tot 30-jarigen wil zich laten inenten of is al ingeënt, onder 75-plussers is dit 81 procent. Mannen zijn ongeveer even vaak als vrouwen van plan om zich te laten vaccineren. Van alle respondenten gaf 14 procent aan zich niet te willen laten vaccineren, 15 procent stond neutraal tegenover het inenten tegen COVID-19.

Vaccinatiebereidheid stijgt met opleidingsniveau

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat mensen zich willen laten vaccineren. 77 procent van de respondenten met een hbo- of wo-opleiding wil zich laten vaccineren, tegenover respectievelijk 69 en 68 procent van de middelbaar- en laagopgeleiden. Zo'n 62 procent van alle Nederlanders is er van overtuigd dat het vaccin veilig is.

In het eerste kwartaal van 2021 gaf 13 procent van de Nederlanders (van alle leeftijden) aan (waarschijnlijk) corona te hebben gehad. 40 procent van hen gaf aan dat dit ook bevestigd was door een coronatest, bij de rest was dit niet bevestigd. Van de mensen die aangaven (waarschijnlijk) corona te hebben gehad meldde 24 procent dat ze niet ziek zijn geweest, 44 procent een beetje ziek, 25 procent redelijk ziek, en 6 procent ernstig ziek.

Bron(nen):