Gezondheidsraad: "Ook in 2024 COVID-19-vaccinatie voor 60-plussers"

SARS-CoV-2-virus circuleert nog steeds

SARS-CoV-2-virus vaccinatie
Getty Images

De Gezondheidsraad adviseert om net als in 2023 in het najaar COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers, aan medische risicogroepen en aan medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten.

In 2023 adviseerde de Gezondheidsraad om een jaarlijks vaccinatieprogramma tegen COVID-19 op te zetten. Op verzoek van de minister van VWS heeft de raad beoordeeld of er voor 2024 aanpassingen nodig zijn aan het programma. Het SARS-CoV-2-virus dat corona veroorzaakt, circuleert nog steeds en kan vooral onder deze groepen nog steeds zorgen voor ernstige ziekte. Vaccinatie biedt daar effectieve bescherming tegen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om 60-plussers en medische risicogroepen in het najaar weer vaccinatie aan te bieden. Ook adviseert de raad om zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten vaccinatie aan te bieden, om zo indirect risicogroepen te beschermen. 

Het vaccinatieaanbod aan zwangeren hoeft volgens de Gezondheidsraad niet voortgezet te worden in 2024 omdat het risico op ernstige ziekte en vroeggeboorte heel laag is door de opgebouwde immuniteit van de bevolking tegen de huidige virusvarianten.

Auteur 
Bron 
  • Gezondheidsraad