zondag, 22 mei 2022

Gezondheidsraad: 'Vaccineer kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar tegen COVID-19'

De Gezondheidsraad adviseert kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren tegen COVID-19. Het BioNTech/Pfizer-vaccin is voldoende werkzaam en veilig voor gebruik vanaf 12 jaar en het levert kinderen met een medisch risico directe en indirecte gezondheidswinst op. Dat schrijft de raad in een spoedadvies dat vandaag is aangeboden aan de minister van VWS. Een advies over het vaccineren van gezonde kinderen volgt nog.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is onlangs goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad heeft zich op verzoek van de minister van VWS gebogen over de wenselijkheid van vaccinatie van kinderen vanaf 12 jaar. De raad adviseert eerst over kinderen met een medisch risico. Een advies over vaccinatie van gezonde kinderen – dat een afzonderlijke afweging vergt - volgt later. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen van 16 en 17 jaar met een hoog medisch risico te vaccineren.

Ringvaccinatie

Op basis van de beschikbare gegevens concludeert de Gezondheidsraad dat het BioNTech/Pfizer-vaccin voldoende werkzaam en voldoende veilig is voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar. Specifiek voor kinderen met een medisch risico oordeelt de raad dat vaccinatie wenselijk is. Kinderen met een chronische aandoening hebben vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Ook worden sommigen van hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting. Vaccinatie levert deze kinderen zowel directe als indirecte gezondheidswinst op. Daarom adviseert de raad om kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Om kinderen vanaf 12 jaar uit risicogroepen te beschermen die om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, adviseert de Gezondheidsraad zogeheten ringvaccinatie. Dat wil zeggen dat alle huisgenoten vanaf 12 jaar gevaccineerd worden.

Lees ook: 7 feiten en fabels over de coronavaccins

Bron(nen):