Huisartsenzorg na coronapandemie: meer korte consulten en minder visites

Totaal aantal consulten op oude niveau

Getty Images

De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Zo zijn er in het voorjaar van 2022 nog steeds meer korte (telefonische/e-mail) consulten. Ook leggen huisartsen minder reguliere visites af dan vóór de coronapandemie, zoals huisbezoeken aan mensen met chronische aandoeningen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

In het voorjaar van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. Wel lag het aantal korte consulten van minder dan vijf minuten, vaak telefonische of per e-mail, zo’n 35 procent boven het niveau van 2019. Het aantal consulten van vijf tot twintig minuten bleef zo’n 10 procent onder het niveau van 2019.

In 2022 nog steeds minder visites, vooral voor chronische aandoeningen

Ook het aantal visites dat huisartsen bij patiënten aan huis brachten was in het voorjaar van 2022 nog zo’n 10 tot 15 procent lager dan in 2019. Het aantal visites voor chronische aandoeningen lag zelfs nog lager, dit lag ten opzichte van 2019 zelfs 25 procent tot 30 procent lager. Zeker nu deze daling langdurig aanhoudt is het belangrijk om de oorzaken en gevolgen hiervan verder te onderzoeken. Mogelijk is er een relatie met de hoge werkdruk voor huisartsen.

Nog steeds minder consulten voor niet-urgente aandoeningen

Begin 2020 was de grootste daling te zien in het aantal consulten voor niet-urgente aandoeningen zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, wratten en het uitspuiten van oren. Begin 2022 waren er nog steeds zo’n 10 procent minder consulten voor niet-urgente aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat patiënten tijdens de coronapandemie inderdaad minder contact hadden met de huisarts omdat zij zelf of de assistente vonden dat advies van de assistente afdoende was.

Auteur