zondag, 28 november 2021

Lockdown vormt extra uitdaging voor kinderen met ADHD

Met 6 tips voor ouders (ook handig als je kinderen geen ADHD hebben)

Coronamaatregelen als thuisonderwijs en weinig contact met vrienden en familie zijn zwaar voor alle kinderen, maar zeker voor kinderen met ADHD. Daarom geven deskundigen van de European ADHD Guidelines Group (EAGG) tips aan ouders. Deze tips zijn overigens ook heel handig als je kind geen ADHD heeft.

Lockdown kan ADHD verergeren

Kinderen en jongeren met ADHD zijn extra gevoelig voor stress door de coronamaatregelen. Het normale dagritme van school, vrienden, sport en hobby’s is door de lockdown compleet verstoord. Er is geen dagelijks school- en huiswerkritme, ze hebben minder omgang met vrienden en veel hobby’s zijn door de maatregelen in het gedrang gekomen. Voor kinderen en jongeren met ADHD blijkt het nog moeilijker dan voor anderen om onderwijs op afstand te volgen. Ook het opvolgen van coronamaatregelen als het houden van afstand is lastiger als je ADHD hebt. Tel daarbij op het de hele dag met het gezin thuis zijn, waardoor eventuele spanningen snel kunnen oplopen. Kortom: de verstoring van de normale routine tijdens een lockdown kan de ADHD-problemen verergeren.

Behandeling van ADHD tijdens de coronapandemie

Een goede behandeling van ADHD is dus juist tijdens een lockdown belangrijk. Daarom heeft de EAGG recent richtlijnen opgesteld voor de behandeling van ADHD tijdens de COVID-19-pandemie. Volgens de deskundigen van de EAGG is het tijdens strenge coronamaatregelen belangrijk dat de behandeling van ADHD toch doorgaat, eventueel via telefonische of videoconsulten. Verder adviseren deze deskundigen om de dosering van ADHD-medicatie niet zomaar te verhogen bij toename van problemen. Overleg altijd met de behandelend arts over aanpassing van de dosering. Ook een verlaging van de dosering of stoppen met medicatie worden afgeraden omdat de coronamaatregelen juist de kans vergroten op een toename van problemen.

Speciale aandacht voor ADHD

De EAGG vraagt tijdens de coronapandemie speciale aandacht voor jongeren met ADHD. De coronamaatregelen kunnen bij hen leiden tot slaapproblemen, depressieve gevoelens en familieconflicten. Het is goed als ouders in de coronatijd extra begrip hebben voor jongeren met ADHD. Probeer als ouder in contact te blijven met je kind en help je kind bij de dagelijkse routine. Ook scholen en leraren zouden jongeren met ADHD extra aandacht moeten geven. Volgen ze de online lessen, maken ze hun huiswerk en gaat het sociaal-emotioneel goed? Als er zorgen zijn, zouden leraren jongeren met ADHD en hun ouders actief moeten ondersteunen.  

6 tips voor ouders van kinderen met ADHD tijdens een lockdown

De EAGG heeft 6 tips voor ouders van kinderen met ADHD tijdens de coronapandemie. Deze tips zijn overigens ook heel handig als je kinderen geen ADHD hebben!  

1. Blijf positief en gemotiveerd

Onthoud dat geen enkele ouder perfect is.  

2. Zorg dat alle gezinsleden weten wat van hen verwacht wordt

Stel eenvoudige huisregels op en trek als ouders één lijn.

3. Bouw het zelfvertrouwen van je kind op

Kinderen kunnen anders reageren als ze angstig en onzeker zijn. Neem de tijd om naar je kind te luisteren. Geef veel positieve feedback en probeer samen dingen te doen die jullie leuk vinden als gezin.

4. Help je kind bij het doen wat je aan hem of haar vraagt

Blijf kalm en geef waarschuwingen als je kind niet luistert.

5. Beloon goed gedrag

Gebruik beloningen als je kind de regels opvolgt. Maak duidelijk wanneer je kind welke beloning krijgt en kom je belofte na. Gebruik alleen in het uiterste geval straffen als tijdelijk iets afnemen wat waardevol is voor je kind.

6. Beperk conflicten

Zorg voor een dagelijkse routine. Als je merkt dat je begint te overreageren: doe een stap terug, neem diep adem en denk goed na voordat je verder gaat.

Bron

Cortese S et al, ADHD management during the COVID-19 pandemic: guidance from the European ADHD Guidelines Group, Lancet Child Adolesc Health. 2020;4(6):412-414 inclusief supplementary appendix