woensdag, 28 oktober 2020

Meerderheid coronapatiënten heeft langdurige klachten

Veel mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus vertonen maanden na de infectie nog restverschijnselen. Volgens onderzoek van European Respiratory Society is er dan ook alle reden om uit te gaan van het bestaan van een ‘post-COVID-19-syndroom’.

Milde vorm met langdurige klachten

De studie is uitgevoerd onder mensen met een milde vorm van corona die - anders dan de vaak algemene verwachting - ook nog na de eerste symptomen klachten ervaren. De deelnemers zijn dan ook vooral jonge mensen van gemiddeld 47 jaar, die voor de besmetting gezond waren. Die mildere vorm die zij gehad hebben houdt in dat een ziekenhuisopname vaak niet nodig is en dat er verwacht wordt dat de klachten vanzelf weer verdwijnen. 

De specifieke groep mensen die een mildere vorm van COVID-19 hebben gehad maar toch nog klachten ervaren verzamelen zich vaak in Facebookgroepen. Voor het onderzoek werd dan ook een vragenlijst verspreid via de Facebookgroep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’ en een Vlaamse Facebookgroep. Daarnaast werden mensen benaderd via coronalongplein.nl. 

Ernstige klachten

Meer dan de helft van de 2113 deelnemers heeft tachtig dagen na de eerste symptomen van het virus nog ernstige klachten. Met name vermoeidheid en benauwdheid worden het meest genoemd. Ook ervaren sommigen hoofdpijn, kortademigheid, hoesten, spierpijn en keelpijn als restverschijnselen. Slechts 0,7 procent van de onderzochten is klachtenvrij. Wel zeggen de deelnemers over zichzelf dat hun gezondheid aanzienlijk slechter is geworden dan voor de besmetting. 

Nazorg coronavirus

Het Nederlands Huisartsen Genootschap verwacht ook dat een deel van de COVID-19 patiënten aanhoudende klachten zal hebben op fysiek, psychisch of cognitief gebied, maar er is volgens hen geen wetenschappelijk bewijs over de optimale nazorg van corona. Opvallend is daarbij dat zij aangeven dat het waarschijnlijk is dat de ernst van de langdurige klachten afhankelijk is van de ernst van de doorgemaakte ziekte, terwijl het onderzoek van European Respiratory Society juist laat zien dat ook een milde vorm kan zorgen voor ernstige aanhoudende klachten.

Onderzoeker drs. Yvonne Goërtz vertelt meerovermedisch.nl dan ook dat deze studie vraagt naar meer onderzoek naar hoe vaak dit probleem voorkomt en of de klachten aanhouden. Volgens haar is het belangrijk dat zorgprofessionals zich er bewust van zijn dat veel mensen nog langdurige klachten kunnen ervaren.