Onderzoekers: brein kan krimpen na corona-infectie

Getty Images

Na het doormaken van een besmetting met het coronavirus is bij patiënten vijf maanden na de infectie schade aan het brein te zien. Ook bij mensen die een milde infectie hadden.

Britse onderzoekers ontdekten dit toen ze hersenscans van voor en na de infectie met elkaar vergeleken van zo'n 800 deelnemers in een Britse biobank. Op de scans waren veranderingen te zien in gebieden die een rol spelen bij ruiken en bij het geheugen. De grijze stof, waarin de hersencellen zitten, is in die gebieden gemiddeld genomen iets dunner geworden.

Krimp van de hersenen

Ook bleek het brein als geheel wat gekrompen. En zijn bepaalde cognitieve vermogens sterker afgenomen bij mensen die de Covid-19 hebben doorgemaakt, vergeleken met niet-besmette mensen.

De onderzoekers benadrukten dat de gevonden verschillen klein zijn: ze varieerden tussen de 0,2 en 2 procent krimp. Van nature krimpen de hersengebieden sowieso al bij het ouder worden. Of het brein zich na verloop van tijd weer hersteld, is nog onduidelijk. Zoals nog veel onduidelijk is, zegt hoogleraar hersenwetenschap David Linden van de Universiteit van Maastricht in de Volkskrant.

"Het is belangrijk om de langetermijngevolgen van corona niet te onderschatten. Maar je moet dit ook weer niet dramatiseren. In hoeverre dit relevant is voor het functioneren van de mensen om wie het gaat is nog niet bekend.", aldus Linden.

De resulaten van het ondezoek zijn gepubliceerd in het medische vakblad Nature.

 

Auteur 
Bron 
  • Volkskrant
  • Nature.com