Stuwmeer aan uitgestelde operaties door coronacrisis

operatie
Getty Images

De coronacrisis zorgt voor een stuwmeer aan uitgestelde operaties. In het Erasmus MC in Rotterdam wachten alleen al vijfduizend mensen op een datum. Om te bepalen welke patiënt eerst behandeld moet worden, werkt het ziekenhuis aan een formule. Dit meldt het AD.

Hoofdhalschirurg Rob Baatenburg de Jong van het Erasmus MC werkt samen met besliskundige Hester Lingsma aan een wiskundig model, dat berekent hoeveel schade een patiënt door uitstel van een operatie oploopt.

Uit een recente inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat sinds begin maart 290.000 geplande behandelafspraken in de ziekenhuizen niet zijn doorgegaan. In het Erasmus MC gaat het om zo’n vijfduizend operaties, wat neerkomt op 11.000 uur opereren. Als de twintig operatiekamers die sinds kort weer open zijn (van in totaal 26 in het Erasmus MC ), elke dag acht uur operationeel zijn, zou de achterstand in 69 dagen zijn weggewerkt. "Maar dat is verre van realistisch", zegt Baatenburg de Jong in het AD.

Wiskundig model

Baatenburg de Jong richtte zich op een top-50 van ernstige ingrepen, die geen maanden kunnen wachten. Denk aan het verwijderen van kwaadaardige tumoren, hart- en vaatoperaties en orgaantransplantaties. Het wiskundige model berekent het verlies van de gezondheid, elke week dat een patiënt langer moet wachten. Grofweg wordt gekeken naar twee dingen: de verwachte levensduur en de kwaliteit van leven bij wel of niet behandelen.

Het model gaat uit van een gemiddelde kanker- of hartpatiënt, maar er zal volgens Baatenburg de Jong altijd oog zijn voor de persoonlijke omstandigheden. Zo wordt de conditie, bijkomende andere ziekten maar ook de gemoedstoestand van de patiënt meegewogen. "We kijken ook naar psychische druk: kunnen we het een kankerpatiënt aandoen om zes weken te wachten? Om die reden laten we ook psychologen meedenken." De achterstand van vijfduizend operaties wegwerken zal zeker een jaar duren, verwacht de arts.

Inzetbaar in andere ziekenhuizen

Volgens Baatenburg de Jong is het model ook in andere ziekenhuizen inzetbaar. Zij hebben te maken met dezelfde problemen. De formule is volgens hem eerlijker dan selecteren op leeftijd. "Het is niet ethisch om te zeggen: iemand van 70 opereren we niet meer. Dat is leeftijdsdiscriminatie. Ik besef dat ook ons model tot discussie zal leiden. In onze samenleving is elk individu het maximum waard. Ook in crisistijd kun je niet abrupt van die gedachte afstappen. Gelukkig helpt de wetenschap ons nu om, met dit beslismodel, een op feiten gestoelde discussie te voeren."

Auteur 
  • Aukeline van Dorp
Bron 
  • ad.nl