Minder diagnoses darmkanker door coronacrisis

darmkanker
Getty Images

In 2020 is het aantal mensen dat de diagnose darmkanker kreeg met 8,4 procent gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling komt door de coronacrisis. 'Zorgwekkend', vinden de Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker.

Het aantal diagnoses daalt al een aantal jaar dankzij de invoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker in 2014. De daling is in 2020 echter vooral toe te schrijven aan het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker in het voorjaar als gevolg van de coronapandemie en uitstel van (huis)artsenbezoek door mensen met klachten. De daling van het aantal darmkankerdiagnoses was dan ook het grootst onder mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar, de leeftijdsgroep die binnen het bevolkingsonderzoek elke twee jaar gescreend wordt.

'Blijf alert op alarmsignalen'

Vanwege de wereldwijde darmkankermaand maart roepen de Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker, samen met ex-patiënt André van Duin en bestuursvoorzitter Erasmus MC Ernst Kuipers, iedereen op extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. De oproep geldt in het bijzonder voor 50-plussers.

Bevolkingsonderzoek

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek zijn 21.000 gevallen van darmkanker opgespoord. Ernst Kuipers: "Het onderzoek heeft door corona vorig jaar enige tijd stilgelegen. Daarom is het extra belangrijk dat mensen die een uitnodiging ontvangen, hier gehoor aan geven. Ook kunnen mensen zelf alert zijn. Ga met klachten die verband kunnen houden met darmkanker altijd naar de huisarts. Ook in coronatijd."

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. Dagelijks overlijden 13 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. De kans op genezing is veel groter als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Bron 
  • Maag Lever Darm Stichting
  • Stichting Darmkanker