maandag, 27 juni 2022

Online cursus helpt bij depressie

Een behandeling via internet kan depressieve klachten minderen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Claudia Buntrock.

Buntrock verzamelde meer dan 400 proefpersonen die allemaal een vergrote kans hadden om depressief te worden. Zij deelde de proefpersonen willekeurig in twee groepen in. De ene groep werd behandeld als altijd. De andere groep kreeg een behandeling via internet: via zes lessen konden deze mensen vanachter hun eigen computer vaardigheden aanleren die – hopelijk – in de toekomst narigheid op afstand houden.

De lessen via internet zorgden voor een grotere vermindering van de depressieve klachten. Dit effect bleef tot 6 en 12 maanden na de behandeling stabiel. Na een jaar was ongeveer 40 procent van de proefpersonen minder depressief. Daarnaast bleek dat de behandeling via internet het risico op het ontstaan van een depressie effectief kon verminderen of vertragen.

Ondersteuning thuis goede aanvulling

"Mijn onderzoek sluit aan bij de richtlijnen voor de behandeling van depressie in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Die raden aan om behandelingen van lage intensiteit te geven om (aanhoudende) depressieve klachten en milde tot matige depressie te kunnen controleren. Ondersteuning thuis via het internet kan een aanvulling op de traditionele behandelingen zijn. Bovendien geeft het internet de kans om veel mensen te bereiken en kan daarom een veelbelovende strategie zijn om de last van de ziekte veroorzaakt door een depressie efficiënt te verlichten", aldus de promovenda.

Claudia Buntrock promoveert op 24 november 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.