dinsdag, 11 mei 2021

Buurt beïnvloedt leefstijl en gezondheid inwoners

Waar je woont en hoe je je woonomgeving beleeft, heeft mogelijk invloed op overgewicht en obesitas. Onderzoek van het internationale SPOTLIGHT-project laat zien dat mensen die hun buurt positiever ervaren gezonder gedrag vertonen.

De afgelopen vier jaar heeft het Europese SPOTLIGHT-project onderzoek gedaan naar de oorzaken van overgewicht. Specifiek werd er gekeken naar welke factoren in een buurt gerelateerd zijn aan risico’s op overgewicht en obesitas. Nu komt SPOTLIGHT met een overzicht van recent uitgevoerde onderzoeken en presenteert ook nieuwe informatie op basis van een groot Europees onderzoek.

Buurtbeleving

De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is hoe mensen hun buurt beleven. Zo ervaren laagopgeleiden hun buurt als minder bevorderlijk voor gezond gedrag dan hoogopgeleiden. Deze verschillen in perceptie bleken groter in de Nederlandse Randstad dan in Londen en Boedapest. Dat laagopgeleiden hun buurt minder positief beoordeelden komt deels omdat hun buurt minder mooi is ingericht; er zijn minder bomen, huizen zijn minder goed onderhouden en er is minder groen in de buurt.

Bewegen faciliteren

Het onderzoek bevestigt ook dat in buurten waarin bewegen wordt gefaciliteerd (door de aanwezigheid van voorzieningen, fietspaden en recreatiemogelijkheden) er daadwerkelijk meer wordt bewogen. Het onderzoek laat zien dat in Nederland (Randstad) 71 procent van de mensen regelmatig fietst, tegen 13 procent in Parijs en 14 procent in Londen. De aanwezigheid van wandel- en fietsroutes draagt bij aan de keuze voor de fiets als vervoermiddel. En hoe meer wandel- en fietsroutes er bekend zijn, hoe sneller men geneigd is om de fiets te nemen. Dit benadrukt de mogelijkheid voor beleidsmakers om buurten ‘gezond’ in te richten.

Sociale cohesie

Daarnaast kwam naar voren dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van overgewicht. In buurten met meer sociale cohesie hebben bewoners een gezonder gewicht, beoordelen ze hun gezondheid beter en eten bewoners meer fruit.

Bron(nen):