Aantal geneesmiddelentekorten opnieuw ongekend hoog

geneesmiddelen-tekorten
Getty Images

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is nog altijd groot, meldt apothekersorganisatie KNMP donderdag. In 2020 werden in totaal 1.480 tekorten geteld, tegenover 1.492 in het jaar ervoor.

"We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van", aldus voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP.

Er waren vorig jaar tekorten aan onder meer geneesmiddelen die gebruikt worden in de psychiatrie, zoals de antidepressiva fluoxetine (Prozac) en sertraline, geneesmiddelen tegen blaasontsteking als nitrofurantoïne en trimethoprim en het antistollingsmiddel fenprocoumon. Volgens KNMP worden deze geneesmiddelen door grote patiëntengroepen gebruikt en heeft een tekort grote impact op de patiënt zelf.

Oorzaken geneesmiddelentekorten

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met de productie, distributie en kwaliteit. De apothekersorganisatie noemt ook economische oorzaken. "Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan in de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied", schrijft KNMP.

Oplossingen

Vorig jaar had de (toenmalig) minister van VWS Bruno Bruins het plan om ijzeren voorraden aan te leggen, maar dit heeft onder andere door de coronacrisis vertraging opgelopen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid de productie van geneesmiddelen terug te halen naar Europa, waar de KNMP voorstander van is.

"In beide gevallen vergt dat investeringen en tijd", weet voorzitter Prins. "Een derde optie is wat betreft de KNMP een modernisering van het inkoopbeleid. Als de prijzen eenmaal zo laag zijn, en dat zijn ze nu, kunnen meerdere middelen voor langere tijd als voorkeursmiddel worden aangewezen."

Bron 
  • Nu.nl
  • KNMP