dinsdag, 17 mei 2022

Meer patiënten overleden door fouten in ziekenhuis

Het aantal mensen dat door een medische of organisatorische fout in het ziekenhuis is overleden is toegenomen. Tussen half 2015 en half 2016 stierven 1.035 patiënten doordat er iets mis ging in het ziekenhuis, 67 meer vergeleken met de vorige meting 4 jaar eerder. Eerder daalde deze 'potentieel vermijdbare sterfte' juist. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel.

In 2004 startte er voor het eerst een onderzoek naar hoeveel mensen overlijden als gevolg van schade door de zorg. Dit betekent dat patiënten voortijdig zijn overleden mede omdat iets in de behandeling of het zorgproces niet goed is gegaan. In 2007 verschenen de resultaten. Hieruit bleek dat in Nederland ongeveer 30.000 patiënten vermijdbaar schade opliepen in het ziekenhuis. Daarvan overleden mogelijk 1.735 patiënten voortijdig.

Verklaring

Vervolgens zetten medisch specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuizen samen een 5-jarig verbeterprogramma op. Met succes: het aantal gevallen van potentieel vermijdbare sterfte liep terug van 1.735 patiënten in 2004, naar 970 patiënten in 2012. Nu is er nieuw onderzoek gedaan en blijkt dat de potentieel vermijdbare sterfte in 2015 en 2016 niet gedaald, maar juist weer wat gestegen is. "Een mogelijke verklaring hiervoor zijn complexere patiënten die een intensievere monitoring nodig hebben, zodat mogelijke complicaties snel worden gezien en behandeld", zegt hoogleraar patiëntveiligheid Cordula Wagner.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaan van schade vaak meerdere oorzaken heeft, zoals menselijke, organisatorische, technische en patiënt-gerelateerde oorzaken. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de patiëntveiligheid. Ziekenhuizen kunnen deze verbeterpunten gezamenlijk oppakken in hun streven naar continue verbetering. Volgens het gezondheidsinstituut liggen er verbetermogelijkheden op het gebied van diagnostiek en medicatieveiligheid, zoals het gebruik van antistollingsmiddelen en zogeheten hoog-risico medicatie.

Bron(nen):