Griepepidemie in Nederland

Getty Images

Naast corona is er nu ook sprake van een griepepidemie in ons land. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep flink toe. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt een influenzavirus gevonden.

Vorige week leek een griepepidemie in aantocht. Afgelopen week steeg het aantal griepvirusinfecties hard. Daarom zeggen het RIVM, Nivel en Erasmus MC dat de griepepidemie begonnen is.

Opheffen coronamaatregelen

Meestal start de griepepidemie in december of januari. Maar sinds het begin van het ‘normale’ griepseizoen in 2021 werd het griepvirus in Nederland maar heel soms gevonden. Dit komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Die werkten ook tegen de verspreiding van het griepvirus. Nu de maatregelen zijn versoepeld, hebben mensen weer meer contact met anderen. Daarmee neemt ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toe.

Verschil griep en COVID-19

Griep en COVID-19 zijn infecties van de luchtwegen. Ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. Beide virussen verspreiden zich via druppels, die bij hoesten of niezen vrijkomen. Ook geven beide virussen koorts, verkoudheidsklachten en hoesten, en soms longontsteking.

De basismaatregelen tegen het coronavirus werken ook om verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Handen regelmatig wassen, in je elleboog hoesten en niezen, en afstand houden verkleinen de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Houdt daar rekening mee, zeker in het contact met kwetsbare groepen mensen. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van het griepvirus.

 

Auteur 
Bron 
  • RIVM